Terveys ja hyvinvointi

‍Terveys ja hyvinvointi


Hammashoito

Hiekkaharjun toimipisteessä opiskelevat vantaalaiset voivat varata hammashoitoajan Tennistien hammashoitolaan. Muualla opiskelevat ja/tai muulla paikkakunnalla asuvat varaavat ajan asuinalueensa hammashoitolaan.

Keskitetty ajanvarausnumero: 09 8393 5300.

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Muistathan kuitenkin, että käyttämättä jääneestä varatusta hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä maksu.

Terveydenhoitajat

Yhteishausta Variaan valituille 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille tekee terveydenhoitaja terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin.

Terveydenhoitajan perustehtävä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.

Katso Varian terveydenhoitajien yhteystiedot toimipisteittäin

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi.

Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen.

  • Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Varian päihdetyö

Varia on päihteetön oppilaitos. Tupakointi, sähkötupakka ja nuuskaaminen ovat oppilaitoksen alueilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa kiellettyjä. Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa varoitukseen ja oppilaitoksesta erottamiseen.

Alaikäisen opiskelijan kohdalla päihdetapauksissa otetaan yhteyttä huoltajiin. Päihteisiin liittyvissä asioissa voi kääntyä luottamuksellisesti terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen.

Varian päihdetyön toimintaohjeesta voit lukea tarkemmin Varian tekemästä päihdetyöstä.

Turvallisuus

Opiskelijallamme on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opintojen ohjausta. Näistä määrätään ammatillista koulutusta koskevassa laissa.

facebook twitter instagram youtube