Terveys ja turvallisuus

‍Terveys ja turvallisuus


Hammashoito

Hiekkaharjun toimipisteessä opiskelevat vantaalaiset voivat varata hammashoitoajan Tennistien hammashoitolaan. Muualla opiskelevat ja/tai muulla paikkakunnalla asuvat varaavat ajan asuinalueensa hammashoitolaan.

Keskitetty ajanvarausnumero: 09 8393 5300.

Hammashoito on maksutonta alle 18-vuotiaille. Muistathan kuitenkin, että käyttämättä jääneestä varatusta hoitoajasta peritään 15 vuotta täyttäneiltä maksu.

Terveydenhoitajat

Yhteishausta Variaan valituille 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille tekee terveydenhoitaja terveystarkastuksen. Kaikille Variassa opiskeleville kutsuntaikäisille tehdään toimipisteissä alkuterveystarkastus keväisin.

Terveydenhoitajan perustehtävä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. Sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemalla. Terveydenhoitajat toimivat opiskelijahyvinvointiryhmissä ja pyrkivät näin tukemaan opiskelijoita yhteistyössä opettajien ja opiskelijahyvinvointiryhmään kuuluvien ammattihenkilöiden kanssa.

Katso Varian terveydenhoitajien yhteystiedot toimipisteittäin

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi.

Äkilliset sairaustapaukset

Äkillisissä sairaustapauksissa opiskelijat voivat hakeutua oppilaitoksen alueella sijaitsevalle terveysasemalle tai Peijaksen sairaalan terveyskeskuspäivystykseen.

  • Terveyspalvelujen neuvontanumero on 09 8391 0023.

Varian päihdetyö

Varia on päihteetön oppilaitos. Varian tavoitteena on, että työ- ja opiskeluyhteisö on terveellinen, turvallinen ja päihteetön. Päihteiden käyttöä ennalta ehkäistään opiskelijoiden tietoja ja taitoja vahvistamalla. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu oppilaitoksen kaikkiin toimintoihin ja on kaikkien aikuisten vastuulla.

Kuraattorin, psykologin ja muiden oppilaitoksen työntekijöiden tuki- ja ohjaustapaamisissa käydään tarvittaessa läpi päihteiden käyttöön liittyviä asioita ja tehdään ennaltaehkäisevää päihdetyötä.

Jos tarvitset apua ja tukea päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa, voit kääntyä luottamuksellisesti esimerkiksi Varian terveydenhoitajan tai kuraattorin puoleen. Variassa työskentelee myös mielenterveys- ja päihdehoitajia, jotka tukevat opiskelijoita erityisesti mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä asioissa.

Päihteiden käyttö, tupakointi, sähkötupakka ja nuuskaaminen ovat oppilaitoksen alueilla sekä oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa kiellettyjä. Ohjeen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa varoitukseen ja oppilaitoksesta erottamiseen. Alaikäisen opiskelijan kohdalla päihdetapauksissa otetaan yhteyttä huoltajiin.

Varian päihdetyön toimintaohjeesta voit lukea tarkemmin Varian tekemästä päihdetyöstä.

Päihteisiin liittyvissä ongelmissa voit kääntyä Varia henkilökunnan puoleen. Terveydenhoitajan ja kuraattorin yhteystiedot löytyvät Varian sivuilta.

Apua ja tukea löytyy myös netistä, esimerkiksi Päihdelinkin sivuilta löytyy lista erilaisista netti- ja puhelinpalveluista.

Vantaalla Nuortenkeskus Nuppi auttaa alle 21-vuotiaita ja heidän perheitään päihteisiin liittyvissä asioissa.

Turvallisuus

Opiskelijallamme on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opintojen ohjausta. Näistä määrätään ammatillista koulutusta koskevassa laissa.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube