Opinnot

Yrityksessä toimiminen –tutkinnon osa (15 osp)

Yrityksessä toimiminen -tutkinnon osa on toiminnallinen tapa oppia ja arvioida yritystoimintaa. Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan toimimalla omassa yrityksessä tai koulutussopimus- tai oppisopimuspaikassa, tai vaihtoehtoisesti hän voi toimia jonkun muun yrityksen varjostajana. Yksi hyvä tapa saavuttaa tutkinnon osassa vaadittava osaaminen on harjoitella yritystoimintaa käytännössä perustamalla NY-yritys, 4H-yritys tai liittymällä Varian osuuskunta Vasaariin.

Tutkinnon osa suoritetaan ItsLearning oppimisympäristön kautta. Opiskelua tuetaan verkko-opetuksella ja ohjauksella. Tutkinnon osaan kuuluvia esimerkkitehtäviä:

  • Omat vahvuudet ja yrittäjältä vaadittavat ominaisuudet
  • Yrityksen liikeidean kirjoittaminen auki: tuotteet, asiakkaat, myynti ja markkinointi
  • Hinnoittelu, laskutus ja muut käytännön toimet
  • Yrityksen yhteistyöverkostojen luominen
  • SWOT-analyysi ja toiminnan kehittäminen.

Lue tutkinnon perusteet. Lisätietoja kesän 2022 toteutuksesta löydät täältä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää oman opiskelupisteesi yrittäjyysvastaavalta !

Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osa (15 osp)

Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osa käynnistyy opiskelijan omien vahvuuksien ja osaamisen arvioinnilla. Sen jälkeen opiskelija etsii ja ideoi mahdollisia liiketoimintamahdollisuuksia. Työn pohjalta hän kehittää omalle yritykselleen liikeidean ja työstää yritykselle kattavan liiketoimintasuunnitelman laskelmineen.

Liiketoimintasuunnitelmassa terävöitetään yrityksen päätuotteet ja –palvelut, valitaan asiakassegmentit, varmistetaan asiakasryhmien ostopotentiaali, selvitetään kilpailutilannetta ja mietitään markkinointia ja mainontaa. Tuotteille lasketaan hinnat ottaen huomioon niihin käytettävä aika ja materiaalit.

Liiketoimintasuunnitelmaan sisältyvissä laskelmissa tarkastellaan yrityksen kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Lisäksi perehdytään yrityksen kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin.

Liiketoimintasuunnitelma helpottaa työstämään ideoita toteuttamiskelpoiseksi ja tuottavaksi toiminnaksi. Tutkinnon osa sopii erinomaisesti opiskelijoille, jotka miettivät yrityksen perustamista opintojen jälkeen. Hyvin tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa vaaditaan myös Strattirahan tai muun rahoituksen hakemiseen. Tutkinnon osa suoritetaan ItsLearning oppimisympäristön kautta. Opiskelua tuetaan verkko-opetuksella ja ohjauksella sekä lähiopetuksella.

Lue tutkinnon perusteet. Lisätietoja kevään 2022 toteutuksesta löydät täältä.

Kiinnostuitko? Kysy lisää oman opiskelupisteesi yrittäjyysvastaavalta !

Päivitetty 2.12.2021 / MP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube