Verkostot ja vaikuttaminen

Monimuotoista yhteistyötä


Kiinnostavatko kehittämishankkeet?

Tule edistämään organisaatiosi tuotekehitys- ja innovaatiotoimintaa hanketoiminnan kautta. Kehittämishankkeissa tuotetaan yhteistyössä työelämän tarvitsemaa osaamista ja vastataan rekrytointitarpeeseen. Hanketoiminnassa olet mukana varmistamassa myös laadukkaan koulutuksen toteutumista.

Yhteistyö kehittämishankkeissa on aktiivista työelämäyhteistyötä, jossa huomioidaan yhteistyöorganisaation toiminnan muutosennusteet sekä palvelujen ja osaamisen kehittämistarpeet. Työelämän edustajana olet mukana koko prosessin ajan, hakuvaiheesta arviointiin.

Lisätiedot: Asiakkuusvastaava Helena Koivisto, helena.koivisto@vantaa.fi, p. 043 825 7502

Kiinnostaako työelämäyhteistyöverkosto?

Avaa ikkuna koulutuksen näkökulmiin, opetusalalla tapahtuviin muutoksiin ja verkostoitumiseen muiden yritysten kanssa. Työelämäyhteistyöverkosto mahdollistaa työelämän ja koulutuksen kohtaamisen, mutta voi laajentaa myös organisaatiosi liiketoimintamahdollisuuksia.

Tartu tilaisuuteen tutustua ja vaikuttaa lähiympäristön tuleviin ammattilaisiin sekä tarjota heille mahdollisuuksia työllistyä. Työelämäverkosto toimii myös rekrytoinnin tukena.‍

facebook twitter instagram youtube