Muutoskoulutus

MuutosKoulutus on ammatillista koulutusta tilanteissa, joissa työnantaja joutuu irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään tuotannollis-taloudellisista syistä.

MuutosKoulutuksen avulla irtisanotut ja lomautetut henkilöt voivat päivittää ammatillista osaamistaan ja nopeuttaa uudelleen työllistymistä.

MuutosKoulutuksessa osallistuja

  • oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja osaamisensa
  • löytää erilaisia vaihtoehtoja työllistyä
  • kehittää työnhakutaitojaan
  • laatii urasuunnitelman, jonka avulla etenee kohti uutta työtä uravalmentajan tukemana.

MuutosKoulutukseen voivat hakea henkilöt, joiden työnantaja on tehnyt sopimuksen CareeriaPlus Oy:n ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Näin ilmoittaudut MuutosKoulutukseen

  • Työvoimakoulutuksena järjestettävä MuutosKoulutus on tarkoitettu kohderyhmään kuuluville eli hankinnassa mukana olevan työnantajan palveluksesta yt-menettelyn seurauksena irtisanotuille, toistaiseksi lomautetuille ja irtisanoutuneille. Tarkka kohderyhmä, koulutuksen toteutustapa ja keskeinen sisältö on kuvattu koulutusilmoituksessa (www.te-palvelut.fi).
  • MuutosKoulutuksesta kiinnostunut kohderyhmään kuuluva saa kouluttajalta koulutuksen numeron (koulutuksen ID). Kouluttaja varmistaa, että henkilö on oikeutettu koulutukseen.
  • Koulutuksen kohderyhmään kuuluva hakee MuutosKoulutukseen koulutusnumerolla ensisijaisesti Oma asiointi -palvelun > Työvoimakoulutus (www.te-palvelut.fi) kautta. Ilman ns. vahvaa tunnistautumista jätetty koulutushakemus täytyy vahvistaa TE-toimistossa viimeiseen hakupäivään mennessä, koulutukseen voi hakea tarvittaessa myös TEM601 -lomakkeella (www.suomi.fi).
  • Kouluttajalta saa tarvittaessa apua koulutukseen hakemiseen liittyvissä asioissa.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube