Koulutussopimus


ValokuvaLisätietoja oppi- ja koulutussopimuksista löydät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta osoitteesta: http://minedu.fi/tyopaikalla-oppiminen

Koulutusopimus

Koulutussopimus on kirjallinen sopimus, joka laaditaan yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle erikseen tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.

Jos opiskelija solmii työpaikan kanssa koulutussopimuksen, hänen katsotaan pysyvän opiskelijana, joten hänelle ei makseta palkkaa eikä muuta vastiketta.

Koulutuksen järjestäjä ja työpaikan edustaja solmivat koulutussopimuksen ja sopimuksesta ilmoitetaan opiskelijalle. Koulutussopimustyöpaikan tarjoajan toimenkuvaan kuuluu seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä. Opiskelijan osaamisen kertymisestä työpaikan tarjoaja raportoi koulutuksen järjestäjälle ja toimenpiteisiin ryhdytään silloin, kun opiskelijan suunniteltua osaamista ei pystytä saavuttamaan.

facebook twitter instagram youtube