Opiskelijan oppisopimus

Oppisopimuksella saat ammatillisen pätevyyden, arvokasta työkokemusta sekä koulutuksen työhön, joka tarvitsee tekijän.

Oppisopimus sopii sinulle, jos

 • tarvitset työkokemusta
 • sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai muodollinen pätevyys
 • työtehtäväsi laajenevat uusiin tehtäviin
 • haluat päivittää ammattitaitoasi ja osaamistasi
 • haluat vaihtaa ammattia
 • haluat todistuksen ammattitaidostasi.

Miten oppisopimusopiskelijaksi?

 • Etsi itsellesi koulutustarpeitasi vastaava työpaikka.

Oppisopimuksen aloittamisen edellytyksenä on, että sinulla on sopiva työpaikka. Oppisopimuspaikan etsinnässä oma aktiivisuus kannattaa - ota rohkeasti yhteyttä mielenkiintoisiin yrityksiin!

 • Kerro työnantajalle oppisopimuskoulutuksesta.

Jos olet jo työsuhteessa ja haluat päivittää osaamistasi, puhu esimiehellesi oppisopimuksen tarjoamista kehittymismahdollisuuksista.

 • Sovi työnantajan kanssa oppisopimuksen solmimisesta ja neuvotelkaa koulutuksen aloittamisesta Varian oppisopimus-ja työelämäpalveluiden kanssa.

Oppisopimuksen rahoitus

Oppisopimuskoulutukseen liittyvä valmistava koulutus ja tutkintotilaisuudet ovat maksuttomia opiskelijalle ja työnantajalle. Varian oppisopimus- ja työelämäpalvelut saa koulutuksen järjestämiseen valtion rahoitusta.

Opiskelijan etuudet

Opiskelija saa työssä oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Myös vuosiloman ja ylitöiden korvaamisessa noudatetaan alan työehtosopimusta. Lähiopetusjaksojen osalta opiskelijalle maksetaan opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ko. ajalta palkkaa. Oppisopimusopiskelija on työntekijän asemassa eikä näin ollen saa opiskelijakorttia eikä opiskelija-alennuksia.

Opintososiaaliset etuudet opiskelijalle:

 • päiväraha 15 € /opetuspäivä
 • perheavustus 17 € /opetuspäivä, jos opiskelijalla on alle 18-vuotiaita huollettavia
 • matkakorvaus, jos matka tietopuoliseen opetukseen on yli 10 km kotoa tai oppisopimuspaikasta (yksi meno-paluu/ kurssijakso, halvimman matkustustavan mukaan)
 • majoittumiskorvaus 8 € (yövyttäessä opiskelupaikkakunnalla)

Opintososiaaliset etuudet laskulomake

facebook twitter instagram youtube