Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Kasvatuksen osaamisala oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Kasvatuksen osaamisala
oppisopimuksella, ammatillinen täydennyskoulutus (150 osp)

Inklusiivinen kasvatus ja opetus osana varhaiskasvatusta

Tarjoamme oppisopimuksella ammatillista, tutkintotavoitteista täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisön osaamista yhteistyössä Vantaan ammattiopisto Varian kanssa.
Kenelle

 • Varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville lastenhoitajille.
 • Pohjakoulutuksena tulee olla lähihoitaja, lastenhoitaja tai vastaava kelpoisuusehdon täyttävä tutkinto.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Oppisopimusasioissa ota yhteyttä Varian oppisopimus- ja työelämäpalveluihin Eija Lepistöön, yhteystiedot alla.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon muodostuminen

Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 20 osp (pakollinen tutkinnon osa)

Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa:

 • soveltaa työssään tietoa ihmisen kasvusta ja oppimisen perusteista
 • toimia kasvatus- ja ohjausalan työtä ohjaavien lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • toimia terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla
 • hyödyntää työelämä- ja työyhteisötaitojaan
 • kehittää työhyvinvointiaan
 • käyttää monipuolisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 • arvioida ammatillista kasvuaan

Kasvatuksen osaamisala, 70 osp

1. Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa, 40 osp (pakollinen tutkinnon osa)

Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa:

 • toteuttaa osallisuuden pedagogiikkaa osana työryhmää
 • toteuttaa pedagogista suunnittelua, dokumentointia ja arviointia työryhmän jäsenenä
 • havainnoida ja ohjata lasten oppimista
 • ohjata lasten vuorovaikutustaitoja, vertaissuhteita ja lapsiryhmän yhteisöllisyyttä
 • toimia leikin moninaisessa ja rikkaassa maailmassa
 • käyttää vuorovaikutusta tietoisesti ja tavoitteellisesti varhaiskasvatuksen menetelmänä
 • tukea lasten kielten rikasta maailmaa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida mediakasvatusta työryhmän jäsenenä
 • arvioida omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan

2. Lapsen tuen tarpeisiin vastaaminen yhteistyössä huoltajien kanssa, 30 osp (pakollinen tutkinnon osa)

Ammattitaitovaatimukset / opiskelija osaa:

 • työskennellä varhaisen tuen mallin mukaisesti
 • työympäristönsä tuen periaatteet ja toimii päätösten mukaisesti
 • vastata tuen tarpeisiin ja tukea lasta yksilöllisesti työtehtäviensä mukaisesti
 • tukea ja ohjata lasta sosiaaliseen ja tunne-elämän kehitykseen liittyvissä tuen tarpeissa
 • tukea ja ohjata lasta käyttäytymiseen liittyvissä tuen tarpeissa
 • tukea ja ohjata lasta kielen ja puheen kehitykseen liittyvissä tuen tarpeissa
 • tunnistaa perheen tuen tarpeet ja toimia erilaisissa perheen muuttuvissa tilanteissa
 • toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan

Valinnnaiset tutkinnon osat, 60 osp

 1. Kulttuurinen moninaisuus kasvatus ja ohjaustyössä, 20 osp
 2. Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä, 30 osp
 3. Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta, 10 osp (lähihoitajan tutkinnosta)

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta. Lähipäivistä työnantaja maksaa palkkaa. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö ja oppisopimus: Eija Lepistö p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

päivitetty 29.9.2021 / PP
Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube