Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkintoa voit opiskella Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360
Vantaa


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tutkinnon suorittanut voi toimia kasvatus- ja ohjausalla kehittämisen tehtävissä toteuttaen laajoja työn uudistamisen ja kehittämisen hankkeita ja/tai prosesseja.

Koulutuksen sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Kasvatus-ja ohjausalan erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta.

Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa, Kasvatus- ja ohjausalan kehittämistoiminta muuttuvissa toimintaympäristöissä (60 osaamispistettä).

Lisäksi tutkinnossa on kolme valinnaista tutkinnon osaa: Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen (60 osp), Kehittämisprosessin toteuttaminen ja ohjaaminen kasvatus- ja ohjausalan työyhteisössä (60 osp) ja Monialainen yhteistyö kasvatus- ja ohjausalalla (60 osp) joista on valittava 2 tutkinnon osaa, yhteensä 120 osaamispistettä.

Koulutuksen kesto on noin vuosi.

Opiskelukustannukset

Tutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta.

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Lue lisää stipendistä ja sen myöntämisperusteista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus jatkaa opiskelua toisen asteen koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa korkea-asteen opinnoissa.

Terveydentilavaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Kasvatus- ja ohjausalan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus

• vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma

• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa haun ollessa auki. Hakulomake löytyy silloin tämän sivun alusta.

Lisätietoja

Tutkinnon vastuuopettaja Brita Penttala, brita.penttala@eduvantaa.fi, p. 050 302 5855

päivitetty 24.1.2022/ PA

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube