Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp
ammatillinen täydennyskoulutus oppisopimuksella


"Silta-ohjaaja-koulutus”: Alalla jo toimiville lastensuojelun työntekijöille - valmiuksia perheen kanssa tehtävään työhön

HAE TÄSTÄ

(haku päättyy 16.8.2020)

Kohderyhmä ja tavoite

Pohjakoulutuksena tulee olla lähihoitaja, lastenhoitaja, sosionomi tai vastaava kelpoisuusehdon täyttävä tutkinto.

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevät lastensuojelun ammattillisen tutkinnon omaavat työntekijät.

Tarjoamme oppisopimuksella ammatillista tutkintotavoitteista täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisön osaamista yhteistyössä Vantaan ammattiopiston Varian sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Toteutus

Koulutusaika elokuu 2020 – marraskuu 2021 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS tehdään koulutukseen valituille elokuussa 2020).

Opiskelupaikka: Vantaan ammattiopisto Varia Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika päättyy 16.8.2020. Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa. Valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Koulutusmuoto

Oppisopimuskoulutus. Oppisopimus tehdään valituille ennen koulutuksen alkua. Orientaatiopäivä elokuussa 2020 tutkinnon perusteista, koulutuksen sisällöstä, aikatauluista ja näyttöjen toteutuksesta, oppilaitoksen tiloissa klo 8.30 – 15.30. Tarkempi aikataulu ja sisällöt ilmoitetaan valituille.

Suoritustapa

Oppisopimuksella omassa työssä, lähipäivä ja teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella. Omaan työhön ja oman työn kehittämiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen – reflektointi, SILTA-työn/ menetelmän toteuttaminen ja itsenäinen työskentely ja Siltatyökalun jalkauttaminen / haltuun ottaminen arjen työhön omassa työyhteisössä, näyttö tutkinnon osasta.

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa

• käyttää vuorovaikutusta kasvatus- ja ohjaustyön menetelmänä

• valita kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä yhdessä työyhteisön kanssa

• käyttää kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä työympäristössään

Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus jatkossa suorittaa myös koko tutkinto loppuun uudella oppisopimuksella

Hinta

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Lähipäivien palkallisuudesta sovitaan erikseen työnantajan kanssa oppisopimusta laadittaessa. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Tutkintovastaava, lehtori Brita Penttala, 050 302 5885, brita.penttala@eduvantaa.fi

Koulutuksen sisältö / Silta- menetelmä: Pirjo Niemi- Järvinen, 040 573 6314, pirjo.niemi-jarvinen@pelastakaalapset.fi

Oppisopimus: Asiakkuusvastaava Eija Lepistö p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Pelastakaa Lapset - SILTA-malli lapsen elämän eheyttäjänä

facebook twitter instagram youtube