Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp
ammatillinen täydennyskoulutus oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkintoa opiskellaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

"Silta-ohjaaja-koulutus”: Alalla jo toimiville lastensuojelun työntekijöille - valmiuksia perheen kanssa tehtävään työhön

Kenelle

Lasten ja perheiden kanssa työskentelevät lastensuojelun ammatillisen tutkinnon omaavat työntekijät.

Pohjakoulutuksena tulee olla lähihoitaja, lastenhoitaja, sosionomi tai vastaava kelpoisuusehdon täyttävä tutkinto.

Toteutus

Opiskeluaika 12.08.2021-19.05.2022 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS tehdään koulutukseen valituille elokuussa 2021).

Opiskelu tapahtuu osoitteessa: Vantaan ammattiopisto Varia, Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

Koulutuspäivät:

 • Orientaatiopäivä, mahdollisesti etänä 12.8.2021. Orientaatiossa käsitellään tutkinnon perusteita, koulutuksen sisältöä, aikataulua ja näyttöjen toteutusta. Tarkempi aikataulu ja sisällöt ilmoitetaan valituille.
 • 1.9.-2.9.2021 I jakso
 • 6.10.-7.10.2021 II jakso
 • 25.11-26.11.2021 III jakso
 • 20.1.-21.1.2022 IV jakso
 • 24.3.-25.3.2022 V jakso
 • 28.4.-29.4.2022 VI jakso
 • 19.5.-20.5.2022 VII jakso

Koulutuspäivät alkavat klo 9.30 ja loppuvat noin klo 17.15.

Lisäksi näyttö kirjallisena tehtävänä ja Varian opettajien työpaikkakäynnit.

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena (omassa työssä). Oppisopimus tehdään valituille ennen koulutuksen alkua.

Lähipäivät ja teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella. Omaan työhön ja oman työn kehittämiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen – reflektointi, SILTA-työn / -menetelmän toteuttaminen ja itsenäinen työskentely ja Siltatyökalun jalkauttaminen / haltuun ottaminen arjen työhön omassa työyhteisössä, näyttö tutkinnon osasta.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku päättyy 5.8.2021.

Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa. Valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Koulutuksen sisältö

Kasvatus ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp:

Opiskelija osaa

 • käyttää vuorovaikutusta kasvatus- ja ohjaustyön menetelmänä
 • valita kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä yhdessä työyhteisön kanssa
 • käyttää kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä työympäristössään

Opiskelukustannukset

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Lähipäivien palkallisuudesta sovitaan erikseen työnantajan kanssa oppisopimusta laadittaessa. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Koulutukseen osallistujilla on mahdollisuus jatkossa suorittaa myös koko tutkinto loppuun uudella oppisopimuksella.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa tällä sivulla haun ollessa auki.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Tutkintovastaava, lehtori Brita Penttala, p. 050 302 5885, brita.penttala@eduvantaa.fi

Koulutuksen sisältö / Silta-menetelmä: Pirjo Niemi-Järvinen, p. 040 573 6314, pirjo.niemi-jarvinen@pelastakaalapset.fi

Oppisopimus: Asiakkuusvastaava Eija Lepistö p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Pelastakaa Lapset - SILTA-malli lapsen elämän eheyttäjänä

päivitetty 29.9.2021 / PP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube