Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen oppisopimuksella

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto, Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen,
ammatillinen täydennyskoulutus oppisopimuksella (60 osp)

Silta-ohjaaja -koulutus alalla jo toimiville lastensuojelun työntekijöille - valmiuksia perheen kanssa tehtävään työhön

Tarjoamme oppisopimuksella ammatillista tutkintotavoitteista täydennyskoulutusta ja mahdollisuutta kehittää omaa ja työyhteisön osaamista yhteistyössä Vantaan ammattiopisto Varian sekä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Kenelle

 • Lasten ja perheiden kanssa työskentelevät lastensuojelun ammattilaiset, joilla on jo alalla vaadittava tutkinto tai peruskoulutus.
 • Pohjakoulutuksena tulee olla lähihoitaja, lastenhoitaja, sosionomi tai vastaava kelpoisuusehdon täyttävä tutkinto.

Toteutus

 • Koulutusaika 08/2019 - 11/2020 henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
 • HOKS ja oppisopimus tehdään koulutukseen valituille ennen oppisopimuksen alkua elokuussa 2019.
 • Koulutuspaikka Varian Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, Vantaa.
 • Orientaatiopäivä koulutukseen Variassa 10.9.2019 klo 8.30 - 15.30 tutkinnon perusteista, koulutuksen sisällöstä, aikatauluista ja näyttöjen toteutuksesta. Tarkempi aikataulu ja sisällöt ilmoitetaan valituille.

 • Lähipäivät:

I jakso 24. - 25.9.2019
II jakso 17. - 18.10.2019
III jakso 21. - 22.11.2019
IV jakso 10. - 11.12.2019
V jakso 23. - 24.1.2020
VI jakso: 19. - 20.3.2020
VII jakso 14. - 15.5.2020

 • Elo- syyskuussa 2020 menetelmien käyttö aidoissa työympäristöissä.
 • Näyttö osatutkinnosta loka-marraskuussa 2020.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Hakuaika päättyy 30.8.2019.
 • Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa.
 • Valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Koulutuksen sisältö


 • Oppisopimuksella omassa työssä, lähipäivät ja teoriaopinnot täydentävät osaamisen kehittymistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohella.
 • Omaan työhön ja oman työn kehittämiseen liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirjan pitäminen - reflektointi. SILTA-työn/mentelmien toteuttaminen ja itsenäinen työskentely.
 • SILTA-työkalun jalkauttaminen/haltuun ottaminen arjen työhön omassa työyhteisössä.
 • Näyttö tutkinnon osasta.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon tutkinnon osan muodostuminen

Kasvatus- ja ohjaustyön menetelmien kehittäminen, 60 osp

Ammattitaitovaatimukset/opiskelija osaa

 • käyttää vuorovaikutusta kasvatus- ja ohjaustyön menetelmänä
 • valita kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä yhdessä työyhteisön kanssa
 • käyttää kasvatus- ja ohjaustyötä kehittäviä menetelmiä tai välineitä työympäristössään

Opiskelukustannukset


Oppisopimuksella koulutus on maksutonta. Lähipäivien palkallisuudesta sovitaan erikseen työnantajan kanssa oppisopimusta laadittaessa. Materiaalit ja välineet opiskelija kustantaa itse.

Jatko-opiskelumahdollisuudet


Koulutukseen osallistujalla on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto loppuun uudella oppisopimuksella.

Lisätietoja


Koulutuksen sisältö: tutkintovastaava, lehtori Brita Penttala, p. 050 302 5885, brita.penttala@eduvantaa.fi
Koulutuksen sisältö, SILTA-menetelmä: Pirjo Niemi-Järvinen, p. 040 573 6314, pirjo.niemi-jarvinen@pelastakaalapset.fi
Oppisopimus: asiakkuusvastaava Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi


Pelastakaa Lapset - SILTA-malli lapsen elämän eheyttäjänä - lue tästä.

facebook twitter instagram youtube