Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

‍Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa voit opiskella Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa

HUOM! HAKU AUKEAA 18.7.2022

Kenelle

Alalla olevat, joilla ei ole tutkintoa. Työkokemusta edellytetään.

Toteutus

Opintojen kesto: Henkilökohtaisen suunnitelman (HOKSin ) mukaan, useimmiten noin 1-1,5 v.

Suoritustapa: oppisopimus/työvaltainen opiskelu.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on 18.7.-31.7.2022

Kutsu kielikokeeseen lähetetään ma 1.8.

Kielikoe to 3.8.2022 klo 9:00.

Kielitaitovaatimus on B1.2

Valintakoe to 12.8.22.

Koulutus alkaa 1.9.2022.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-ajantoiminta.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatillinen toiminta ja työelämäosaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 20 osp
  • Oppijan ja oppimisen ohjaus 40 osp
  • Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä 30 osp
  • Aamu-ja iltapäivätoiminnan ohjaus 40 osp

Valinnainen tutkinnon osa

  • Kulttuurinen moninaisuus kasvatus- ja ohjaustyössä 20 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Opiskelukustannukset

Hankittavat kirjat ja tietokoneen käyttö opinnoissa/ etätehtävät tehdään tietokoneella sähköisessä oppimisympäristössä.

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Lue lisää stipendistä ja sen myöntämisperusteista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tutkinnon suorittaneella on mahdollisuus jatkaa opiskelua toisen asteen koulutuksessa, ammattikorkeakoulussa tai muissa korkea-asteen opinnoissa.

Terveydentilavaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Kasvatus- ja ohjausalan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus

• vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma

• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa haun ollessa tällä sivulla auki.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: Brita Penttala, p. 050 302 5855, brita.penttala@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen p. 0405210364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Rahoitusvaihtoehdot ja oppisopimus: Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube