Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

‍Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala

HAE TÄSTÄ

Kenelle?

Tutkinto/tutkinnon osat on tarkoitettu koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen tehtävissä toimiville tai tehtäviin aikoville.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Hakemuksensa jättäneille järjestetään valintakoe 14.11.2019 klo 9- 16 Koivukylän toimipisteessä, os. Talvikkitie 119, Vantaa
 • Valintakoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun sekä kielikokeen niille hakijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi.
 • Kielikoe on 24.10.2019 klo 9-11
 • Kutsumme kieli- ja valintakokeeseen sähköpostilla
 • Valintakoe on maksuton
 • Valinnasta ilmoitetaan 26.11.2019 jälkeen sähköpostilla

Toteutus

Koulutus alkaa 16.1.2020 tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.
Omaehtoinen koulutus tai oppisopimuskoulutus.

Tavoitteena on koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tai tutkinnon osien suorittaminen. Opinnot suoritetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman HOKS mukaan. Koko tutkinnon kesto on lukukauden ja osatutkinnon kesto noin neljä kuukautta (1 tutkinnon osa).

Lähiopetuspäiviä on keskimäärin yksi kuukaudessa. Koulutukseen sisältyy lisäksi ohjattua ja itsenäistä opiskelua sekä työssä oppimista. Osaaminen osoitetaan näytöissä käytännön työtehtävissä alan työpaikoissa.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon suorittaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä tukien, ohjaten ja avustaen lapsia, nuoria ja aikuisia. Pääasiallisia toimintaympäristöjä ovat koulut ja oppilaitokset sekä niiden yhteydessä toimivat aamu- ja iltapäivätoiminta tai muu vapaa-ajantoiminta.

Koulutuksen sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat

 • Ammatissa toimiminen
 • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
 • Oppimisen ja toiminnan ohjaaminen ja tukeminen
 • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen tutkinnon osa

 • Yrittäjyys

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Opiskelukustannukset

Omaehtoisena koulutuksena 50 euroa/tutkinnonosa.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: Brita Penttala, p. 050 302 5855, brita.penttala@eduvantaa.fi
Rahoitusvaihtoehdot ja oppisopimus: Eija Lepistö, p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa voit opiskella Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube