Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, Rakennusmaalauksen osaamisala

Pintakäsittelyalan ammattitutkinto, Rakennusmaalauksen osaamisala


Toteutus

Koulutuksen kesto on noin 1 vuosi riippuen aikaisemmasta kokemuksesta. Koulutukseen valituille tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan opintojen kesto määräytyy. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiempi kokemus ja muut hyväksiluettavat suoritukset.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Pintakäsittelyalan ammattitutkinnossa voit kehittää aiempaa osaamistasi koulussa tapahtuvan lähiopetuksen ja työpaikalla tehtävien näyttöjen avulla. Oppilaitos avustaa harjoittelu- tai oppisopimuspaikan löytämisessä. Voit myös suorittaa näytöt palkallisena omalla työpaikallasi. Ammattitutkinnon suoritettuasi palkkaluokkasi nousee.Pintakäsittelyalan ammattitutkinnon suorittaneella on kokeneen ammattihenkilön pätevyys tehdä itsenäisesti rakennusmaalauksia, Hän osaa tehdä työnsä siististi ja laatuvaatimusten mukaan harjaantuneen ammattihenkilön joutuisuudella sekä huolehtia työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta.Ammattitutkinnon suorittanut osaa tehdä työselostuksien perusteella pintakäsittelytyöt alalle määriteltyjen laatuvaatimuksien mukaan. Hän osaa käsitellä pintakäsittelymateriaaleja ja tehdä niihin liittyviä valintoja. Hän osaa huolehtia työmaan siisteydestä, valaistuksesta ja pölyttömyydestä. Hän osaa toimia kustannustehokkaasti ja tuottavasti sekä huolehtia työturvallisuudesta ja henkilökohtaisesta suojautumisesta, Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittaneet työllistyvät rakennusmaalareiksi, tasoitetyöntekijöiksi ja julkisivumaalareiksi.

Koulutuksen sisältö

Lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Koulutus pyritään toteuttamaan oppisopimuskoulutuksena. Lähiopetusta annetaan tarvittaessa Variassa pakollisissa tutkinnonosissa:

  • Ensimaalaus (30 osp) j
  • Huoltomaalaus (60 osp)

Valinnaisista tutkinnonosista opetusta annetaan seuraavissa tutkinnon osissa, joista valitaan kaksi:

  • Seinäpintojen päällystys (30 osp)
  • Kuviointimaalaus (30 osp)
  • Perinnemaalaus (30 osp)
  • Kalustemaalaus (30 osp)

Lähiopetus tapahtuu arkipäivisin, ja lähipäivien määrään vaikuttaa oma oppimisen tarve. Jos katsomme sinun jo osaavan asiat, voit mennä suoraan näyttöön. Näyttöjä voi suorittaa myös sellaisista tutkinnonosista joista lähiopetusta ei tarjota, kunhan vain pääset tekemään näytön työpaikallasi.
Kaikki tutkinnonosat löytyvät tältä sivulta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3716621/reformi/rakenne

Tutustu tutkinnon osien sisältöihin e-perusteissa ja mieti kuinka paljon lisäopintoja tarvitset näyttöjen suorittamiseen. Lähetä sen jälkeen hakemus, ja jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä.

Lisätietoja

Suvi Höglund, p. 050 314 5106, suvi.hoglund@eduvantaa.fi

Pintakäsittelyalan ammattitutkintoa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.


facebook twitter instagram youtube