Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, osatutkinto

  • ‍‍Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen (40 osp)

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä ja osaako ordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän tietää, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hän osaa toimia asiakaspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä parantaa sitä sekä osaa toimia ammatillisissa verkostoissa sekä monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä.

Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimintaympäristössä -tutkinnon osan valinnut osaa toimia säädösten, ohjelmien ja suositusten mukaisesti, osaa toimia muistiasiantuntijana työyhteisössään, osaa tukea muistisairaan vuorovaikutusta ja toimintakykyä ja osaa kehittää laadukkaita palveluita muiden asiantuntijoiden kanssa.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyy lisäksi ohjattua ja itsenäistä opiskelua, verkkotehtäviä ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä alan työpaikoissa, sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan toimintaympäristöissä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp)

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen (50 osp)
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen (50 osp)
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen (40 osp)

Valinnaiset tutkinnon osat (yksi valitaan):

  • Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen (40 osp)
  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen (40 osp)
  • Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä (40 osp)
  • Kuolevan ihmisen hoitaminen (40 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.‍

Opiskelukustannukset

Omaehtoisena koulutuksena 50 euroa/tutkinnonosa.

Hakeminen

Haku määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.
Koulutus edellyttää perustutkintoa sosiaali- ja terveysalalta sekä työpaikkaa vanhustyössä.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö: Outi Laitala p. 050 314 5704, outi.laitala@eduvantaa.fi
Oppisopimus: Eija Lepistö p. 040 589 2732, eija.lepisto@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube