‍Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala, monimuoto-opiskeluna/oppisopimuskoulutuksena

‍Palvelulogistiikan ammattitutkinto, Varastologistiikan osaamisala
monimuoto-opiskeluna/oppisopimuskoulutuksena

Kenelle?

Kokeneille alalla toimiville henkilöille, jotka haluavat suorittaa syventävän varastoalan tutkinnon.
Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat tai tavoittelevat vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto- ja esimiestehtäviin.

Toteutus

Koulutus alkaa 4. - 5.9.2019.

Suoritustapa monimuoto-opiskeluna/oppisopimuskoulutuksena.

Henkilökohtaisessa opiskelujen kehittämissuunnitelmassa (HOKSissa) suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työpaikalla oppimista. Lähiopiskelua on noin 17 päivää, muu osa etäopiskelua ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1 - 2 päivää kuukaudessa. Etäopiskelu ja etätehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työpaikalla oppiminen toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia varastotöitä tekemällä.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää varastotyön tekemiseen ja suunnitteluun liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitus -ketjussa ja syvennytään asioiden tarkasteluun sujuvan prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti perehdytykseen ja työnopastukseen tai kehityssuunnitelman laatimiseen (projektityöskentely).

Koulutukseen sisältyy työturvallisuuskortti, trukkikortti sekä ensiapu-1.

Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksutonta. Kortteihin liittyvät viranomaismaksut maksaa opiskelija, yhteensä noin 30 euroa.

Lisätietoja

Opettaja Mika Palm, p. 040 869 7955, mika.palm@eduvantaa.fi

Palvelulogistiikan ammattitutkintoa voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube