Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, Toimitusketjun hallinnan osaamisala

Yritysverkoston toimitusketjujen hallinta digitalisoituu vauhdilla. Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat toimittajien ja kumppanien valintakriteereitä. Saumaton asiakasyhteistyö on läpinäkyvää sekä tieto- ja rahavirtojen suunnittelu, ohjaus ja hallinta ovat luotettavia. Asiakastarpeiden määrällinen ja laadullinen tyydyttäminen lisää arvoa.

Onnistuneet kokemukset ja tulevaisuuden trendit ohjaavat koulutustamme.

Vastaamme työelämän kysyntään toimitusketjun hallinnan koulutuksella. Vahvuutemme on työelämän ja teorian vankka liitto.

Opiskelu tapahtuu osoitteessa Elannontie 3, Vantaa

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Tutkinto soveltuu niille jotka toimivat toimitusketjun osa-alueen tehtävissä tai tavoittelevat siinä olevan toiminnon vastuullisia tehtäviä. Koulutus antaa myös valmiuksia työnjohto ja esimiestehtäviin.

Kouluksen sisältö:

Koulutus sisältää toimitusketjun asiakaslähtöiseen suunnitteluun, osa-alueen hoitamiseen, kehittämiseen ja raportointiin liittyvät keskeiset asiat. Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan yhteistyön, prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Toiminnan ohjaus ja digitaalisuuden hyödyntäminen ovat myös yksi tärkeä koulutuksen osa-alue.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi seuraaviin aiheisiin: asiakkuuksien hoitaminen, hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen, kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, esimiehenä toimiminen.

Kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti – riippuen mitä moduuleita opiskelee. Jos kaikki moduulit kuuluvat HOKS:iin, niin silloin n. vuosi.

Monimuotokoulutus työn ohessa.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hinta:

Koulutus on maksutonta.

Koulutusrahasto myöntää näyttönä suoritetusta ammatillisesta tutkinnosta ammattitutkintostipendin. Jos haet stipendiä ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (631/1998) mukaan suoritetun näyttötutkinnon perusteella, stipendin suuruus on 400 euroa.

Lisätietoja

Kari Kaikkonen, opettaja, 040 157 7676, kari.kaikkonen@eduvantaa.fi

https://fi.linkedin.com/in/karikaikkonen

facebook twitter instagram youtube