Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkintoa opiskellaan osoitteessa Elannontie 3, 01510 Vantaa

Haluatko oppia uutta ja laajentaa varastoalan osaamistasi? Logistiikka ala on aina muutoksessa, jossa vaaditaan ammattiosaajia. Jos toimit esimies- tai asiantuntijatehtävissä varastoalalla, hae mukaan koulutukseen.

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.

Kenelle

Hakijalta edellytetään alan työpaikkaa.

Täydennä osaamistasi ja opiskele työn ohessa. Kokeneet alalla toimivat henkilöt, jotka haluavat suorittaa syventävän varastoalan tutkinnon. Tutkinto soveltuu niille, jotka toimivat esimies-, kehittämis- tai strategisen työnjohdon tehtävissä. Hakeutujalla tulee olla alan työkokemusta.

Toteutus

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena.

Seuraava koulutus alkaa,kun opiskelijaryhmä on koossa. Kesto on henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti – riippuen mitä moduuleita opiskelee. Jos kaikki moduulit kuuluvat HOKS:iin, niin silloin n. vuosi.

Monimuotokoulutus työn ohessa. Koulutus sisältää lähiopiskelua, etäopiskelua ja ohjattua työssä oppimista. Lähiopiskelua on n. 10 päivää, muu osa etäopiskelua ja työssäoppimista. Lähiopiskelua on arkisin 1-2 päivä kuukaudessa klo 8.30 – 16.00.

Etäopiskelu ja – tehtävät sekä niiden aikataulu jaksottuvat lähipäivien aihealueiden mukaisesti ja sisältävät paljon työpaikalle sovellettavia selvitystehtäviä. Työssäoppiminen toteutetaan omalla työpaikalla tutkinnon vaatimia työtehtäviä tekemällä.

Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa suoritustapaa ja aikataulua voidaan henkilökohtaistaa aikaisempien opintojen sekä osaamisen perusteella.

Tutkinto suoritetaan näyttämällä osaaminen omalla työpaikalla pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Koulutuksen sisältö:

Koulutuksessa painotetaan kokonaisuuden ymmärtämistä tilaus-toimitusketjussa ja syvennytetään asioiden tarkasteluun sujuvan prosessin ja kustannustehokkaan toiminnan kannalta. Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen ovat keskeisiä aiheita tässä tutkinnossa.

Valinnaisissa tutkinnon osissa voit syventyä tarpeidesi mukaisesti esimerkiksi esimiehenä toimisen, kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen, toimitusketjunhallinnan tai asiakkuuksien hoitamisen tutkinnon osien opiskeluun.

Hinta:

Koulutus on maksutonta.

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.Lue lisää stipendistä ja sen myöntämisperusteista.

Lisätiedot:

Mika Palm, opettaja, 040 869 7955, mika.palm@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube