Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja

Sisustajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Alan perustutkinnon suorittaneille tai vähintään kolme vuotta sisustusalan työkokemusta tai sitä vastaavaa muutoin hankittua osaamista omaaville

Sovit sisustajaksi, jos olet luova, mutta järjestelmällinen, asiakaspalveluhenkinen ja yhteistyökykyinen tyyppi. Sinulla on visuaalisen hahmottamisen kykyä ja tietoteknisiä valmiuksia sekä itsenäinen ja yrittäjämäinen työote.

Toteutus

Koulutus alkaa 10.-12.8.2022 infopäivillä, opetus alkaa ma 15.8.2022.

Koulutusaika 10.8.2022-31.12.2024, tarkentuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.

Kesto 2,5 vuotta

Koulutuksen laajuus on 150 osaamispistettä

Opiskeluaika muotoutuu yksilöllisesti. Jokaisella opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan mahdollinen aiemmin hankittu osaaminen ja sovitaan opiskelun tavat ja tarkemmat aikataulut.

Koulutus toteutetaan lähi-, etä- ja itsenäisinä opintoina. Opiskelu on lähtökohtaisesti päätoimista päiväopiskelua, mutta yksilölliset polut ovat mahdollisia. Lähiopetusta tarjotaan 1–4 pvä / vko tutkinnon osasta ja opiskelijan aiemmin hankitusta osaamisesta riippuen. Koulutukseen sisältyy työelämässä oppimista ja näytöt suoritetaan aina aidoissa työelämäkohteissa.

Koulutus sisältää suunnitteluosaamiseen, sisustusten toteuttamiseen ja asiakaspalveluun liittyviä keskeisiä tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä alalla käytettävien tietoteknisten sovellusten opetusta. Lisäksi osaamista voi kehittää näyttelysuunnittelun ja -toteutuksen, yrittäjyyden ja ohjaustoiminnan alueilla.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla, jolla saa lisätietoja hakuprosessista ja mahdollisesti haastattelusta. Ajalla 1.6.-31.7. saapuneet hakemukset käsitellään vasta 1.8. jälkeen, jolloin hakijoihin ollaan yhteydessä.

Opiskelu vaatii hyvää suomen kielen osaamista

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Sisustusala on laaja-alainen ja työllistää monipuolisesti erilaisia osaajia. Tyypillistä alalle on yrittäjämäinen ote työelämässä ja itsensä työllistäminen esimerkiksi yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää suunnitteluosaamiseen, sisustusten toteuttamiseen ja asiakaspalveluun liittyviä keskeisiä tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä alalla käytettävien tietoteknisten sovellusten opetusta. Lisäksi osaamista voi kehittää näyttelysuunnittelun ja -toteutuksen, yrittäjyyden ja ohjaustoiminnan alueilla. Koulutuksen laajuus on 150 osaamispistettä.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 40 osp

  • Moniammatillisessa toimintaympäristössä toimiminen, 10 osp
  • Sisustuskohteen alkukartoitus ja työn suunnittelu, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp (valitaan 2)

  • Julkisen tai yksityisen sisustuksen toteuttaminen, 30 osp
  • Sisäpintojen käsitteleminen, 30 osp
  • Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 50 osp (valitaan 2)

  • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla, 30 osp
  • Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen, 25 osp
  • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, 25 osp
  • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Katso esimerkkipolut tästä .

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiempi osaaminen.
Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Työllistyminen

Koulutus antaa valmiudet työllistyä monipuolisesti alan erilaisiin tehtäviin sen mukaan, minkä polun on opinnoissaan valinnut. Asiakaspalvelutehtävät työllistävät sisustajia suunnittelija-myyjinä sisustus- tekstiili- ja kalustemyymälöistä valaistusliikkeisiin. Käytännön työhön keskittyvä sisustaja voi toimia rakennus- ja saneerausyrityksissä pintakäsittely- ja sisätilojen rakennustöissä tai esimerkiksi kalusteasentajana. Suuri osa sisustajista työllistää itsensä omassa yrityksessä tarjoamalla erilaisia suunnittelu- ja stailauspalveluja, sisustusten toteutusta tai sisustustuotteiden vähittäismyyntiä. Sisustusala työllistää aktiivisen hakijan hyvin, sillä alalla on paljon piilotyöpaikkoja. Sopivan työpaikan voi löytää myös muualta kuin sisustusalan yrityksestä.

Opiskelukustannukset

Koulutus on ilmaista.

Työllisyysrahasto voi myöntää ammattitutkintostipendin, jos olet suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (531/2017) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon ja sinulle on tutkinnon suorittamispäivään mennessä kertynyt eläkevakuutettua työhistoriaa vähintään viisi vuotta.

Lue lisää stipendistä ja sen myöntämisperusteista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuutena ovat sisustussuunnittelijan tai sisustusarkkitehdin opinnot joko ammattikorkeakoulussa (muotoilija amk) tai Aalto-yliopistossa (taiteen kandidaatti).

Lisätietoja

Kati Taivalantti, kati.taivalantti@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube