Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja

Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustaja


HAE TÄSTÄ

Hakuaika päättyy 31.1.2020.

Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostitse ja soveltuvat hakijat haastatellaan.

Kenelle?

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on

 • alan ammatillinen perustutkinto tai vastaava sisustusalalle soveltuva koulutus tai
 • vähintään kolmen vuoden työkokemusta tai sitä vastaava osaaminen alalta.

Toteutus

 • Koulutus alkaa joustavasti helmikuun alussa.
 • Opintojen kesto 1 - 2, 5 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.
 • Suoritustapa: omaehtoinen koulutus/oppisopimuskoulutus.
 • Omaehtoinen koulutus päiväopiskeluna 1 - 4 päivänä viikossa HOKSin mukaan.
 • Oppisopimus edellyttää tutkintoon soveltuvaa alan työpaikkaa ja työpaikkaohjaajaa työpaikalla. Opiskelija hankkii työpaikan itse.
 • Koulutus voi sisältää myös etä- ja itsenäistä opiskelua sekä työelämäjaksoja.
 • Koulutuspaikka on Hiekkaharjun toimipiste, Tennistie 1, Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Opiskelijat valitaan hakemusten, haastattelun ja mahdollisen pääsykokeen perusteella.
 • Hakijoilta edellytetään riittävää suomen kielen taitoa (taso B1.2 =YKI3).
 • Opiskeluun voidaan sisällyttää kieliopintoja tarvittaessa riittävän kielitaidon saavuttamiseksi.
 • Hakijoille lähetetään henkilökohtainen kutsu haastatteluun/soveltuvuustestiin sähköpostilla.
 • Valinnasta lähetetään tieto kirjeitse kaikille hakijoille.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Sisustusala on laaja-alainen ja työllistää monipuolisesti erilaisia osaajia. Tyypillistä alalle on yrittäjämäinen ote työelämässä ja itsensä työllistäminen esimerkiksi yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää suunnitteluosaamiseen, sisustusten toteuttamiseen ja asiakaspalveluun liittyviä keskeisiä tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä alalla käytettävien tietoteknisten sovellusten opetusta. Lisäksi osaamista voi kehittää näyttelysuunnittelun ja -toteutuksen, yrittäjyyden ja ohjaustoiminnan alueilla. Koulutuksen laajuus on 150 osaamispistettä.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 40 osp

 • Moniammatillisessa toimintaympäristössä toimiminen, 10 osp
 • Sisustuskohteen alkukartoitus ja työn suunnittelu, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1, 60 osp (valitaan 2)

 • Julkisen tai yksityisen sisustuksen toteuttaminen, 30 osp
 • Sisäpintojen käsitteleminen, 30 osp
 • Sisustusalan asiakaspalvelu ja myyntityö, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2, 50 osp (valitaan 2)

 • Huippuosaajana toimiminen taideteollisuusalalla, 30 osp
 • Näyttelyn suunnittelu ja toteuttaminen, 25 osp
 • Ohjaustoiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen, 25 osp
 • Taideteollisuusalan yrittäjänä toimiminen, 30 osp

Katso esimerkkipolut tästä .

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan aiempi osaaminen.
Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Työllistyminen

Koulutus antaa valmiudet työllistyä monipuolisesti alan erilaisiin tehtäviin sen mukaan, minkä polun on opinnoissaan valinnut. Asiakaspalvelutehtävät työllistävät sisustajia suunnittelija-myyjinä sisustus- tekstiili- ja kalustemyymälöistä valaistusliikkeisiin. Käytännön työhön keskittyvä sisustaja voi toimia rakennus- ja saneerausyrityksissä pintakäsittely- ja sisätilojen rakennustöissä tai esimerkiksi kalusteasentajana. Suuri osa sisustajista työllistää itsensä omassa yrityksessä tarjoamalla erilaisia suunnittelu- ja stailauspalveluja, sisustusten toteutusta tai sisustustuotteiden vähittäismyyntiä. Sisustusala työllistää aktiivisen hakijan hyvin, sillä alalla on paljon piilotyöpaikkoja. Sopivan työpaikan voi löytää myös muualta kuin sisustusalan yrityksestä.

Opiskelukustannukset

Koulutus on ilmaista.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuutena ovat sisustussuunnittelijan tai sisustusarkkitehdin opinnot joko ammattikorkeakoulussa (muotoilija amk) tai Aalto-yliopistossa (taiteen kandidaatti).

Lisätietoja

Kati Taivalantti, kati.taivalantti@eduvantaa.fi

Sisustajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube