Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkinto

Talonrakennusalan ammattitutkintoa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on:

  • työkokemus rakennusalalta / rakennusalan perustutkinto
  • riittävä suomen kielen taito

Toteutus

Talonrakennusalan ammattitutkinnossa voit kehittää aiempaa osaamistasi pääasiassa työmaalla tapahtuvan oppimisen ja työpaikalla tehtävien näyttöjen avulla.

Koulutuksen kesto noin 3kk-1 vuosi riippuen aikaisemmasta kokemuksesta. Koulutukseen valituille tehdään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka mukaan opintojen kesto määräytyy. Suunnitelmassa otetaan huomioon aiempi kokemus ja muut hyväksiluettavat suoritukset.

Jos katsomme sinun jo osaavan asiat, voit mennä suoraan näyttöön.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Opiskelijat valitaan hakemusten ja haastattelun perusteella. Hakijoille lähetetään kutsu haastatteluun sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittaneella on talonrakennusalan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Hän osaa toimia rakennustyömaalla laadukkaasti huomioiden asiakkaiden vaatimukset ja työmarkkinoiden pelisäännöt. Talonrakennusalan ammattitutkinnon suorittanut hoitaa ammattialansa tehtävät itsenäisesti muuttuvissakin toimintaympäristöissä. Hän kykenee opastamaan muita ja valvomaan muiden suorittamia tehtäviä. Hän suoriutuu työtehtävistä ammattityöntekijän joutuisuudella ja toimii taloudellisesti. Hän hallitsee ammattialansa taidot ja tiedot ja osaa soveltaa niitä ratkaistessaan työtehtäviin liittyviä ongelmia. Hän suunnittelee työnsä sekä mahdollisesti myös muiden töitä huomioiden muut toimijat.

Koulutuksen sisältö

Koko tutkinto 150 osp

Pakollinen tutkinnon osa: Talouden, työn ja työympäristön hallinta, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat: 2 tai 3 kpl, laajuus 40osp / 80osp

Kaikki tutkinnon osat löytyvät täältä.

Tutustu tutkinnon osien sisältöihin e-perusteissa (yllä oleva linkki). Valitse itsellesi sopivimmat valinnaiset tutkinnon osat ja mieti, kuinka paljon lisäopintoja tarvitset näyttöjen suorittamiseen.

Mahdollisuus myös yksittäisten tutkinnon osien suorittamiseen ja sitä kautta oman ammattitaidon kehittämiseen.

Työllistyminen

Tutkinnon suorittanut voi toimia ammattityöntekijänä valitsemiensa tutkinnon osien mukaisissa työtehtävissä esimerkiksi betoni-, puu-, metalli- tai muurattujen rakenteiden asennus- ja korjausrakennustöissä.

Opiskelukustannukset

Opiskelusta ei aiheudu kustannuksia

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Jatko-opintomahdollisuutena ovat rakennusmestarin tai rakennusinsinöörin opinnot ammattikorkeakoulussa.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa hakuajan ollessa käynnissä. Hakulinkki on tuolloin tällä sivulla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Syrjälä, p. 040 773 0116, eija.syrjala@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube