Lentokoneasentaja

‍Lentokoneasennuksen perustutkinto, Lentokoneasennuksen osaamisala, lentokoneasentaja

Lentokoneasentajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ


Kenelle

Lentokoneasennuksesta kiinnostuneet henkilöt

Toisen asteen perustutkinnon suorittaneet (ammatillinen perustutkinto (135 ov/180 osp) tai ylioppilastutkinto)

Tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä vaativiin työtehtäviin

Toteutus

Mahdollinen aloitusajankohta: 1.9.2020

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä, kesto 2,5 vuotta

Suoritustapa on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelm), joka tehdään opintojen alkaessa ja opiskelijan yhteiset aineet (35 osaamispistettä) tunnistetaan aiemmista toisen asteen tutkinnoista.

Opetus tapahtuu lähiopetuksena Aviapoliksen toimipisteessä (Rälssitie 13, 01530 Vantaa) sekä työssäoppiminen alan yrityksissä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 4.8.2020 – 24.8.2020

Kielitaitovaatimus : B.1 (edellytetään todistusta kielitaitovaatimuksesta)

Pääsykoe on 26.8.2020 klo 8.30 – 16.00

Haastatteluun voi osallistua hakija, joka on tehnyt yllä mainitun jatkuvan haun ja täyttää haun kriteerit.

Haastatteluun mukaan: muistiinpanovälineet, voimassaoleva henkilöllisyystodistus, sekä todistukset aiemmista opinnoista ja työkokemuksesta.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Varia järjestää huoltohenkilöstön B1-lupakirjaan mahdollistavaa, korjaus- ja huoltotehtäviin valmistavaa lentokoneasentajan koulutusta. Lupakirja tunnustetaan koko Euroopan alueella, ja se parantaa työllistymismahdollisuuksia myös Euroopan ulkopuolella.

Lentokoneasennuksen perustutkinnon suorittaneet toimivat lentokoneasentajina ja lentokonemekaanikkoina. Koulutuksen suorittanut voi riittävän työkokemuksen saavutettuaan hakea A1- tai B1-lupakirjaluokan mukaista yhteiseurooppalaista huoltohenkilöstön lupakirjaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta.

Koulutuksen sisältö

Lentokoneasentajan koulutuksessa painotetaan lentokoneiden järjestelmien, voimalaitteiden ja rakenteiden tuntemista, sekä kasvatetaan opiskelijoita vastuulliseen ja lentoturvallisuudelle myönteiseen ajattelutapaan. Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Lentokoneasentaja toimii lentokoneiden ja helikoptereiden korjaus- ja huoltotehtävissä noudattaen huolto-ohjeita ja kansainvälisiä määräyksiä. Hän hallitsee monipuoliset tekniset kokonaisuudet ja selviytyy tarvittavista sähköliitos- ja ohutlevytöistä.

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa.

Lentokoneasentaja voi 2 - 3 vuoden työkokemuksen jälkeen pätevöityä lupakirjalliseksi lentokoneen huoltomekaanikoksi (huoltotodisteen antaja), ja lisätyökokemusta hankittuaan myös ilmailualan teknisiin toimihenkilötehtäviin, kuten esimerkiksi työnjohtajaksi, suunnittelijaksi tai tarkastajaksi.

Opiskelukustannukset

Kustannukset opiskelijalle ovat noin 500 euroa koko opiskeluajalta. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa ja opiskeluun liittyvät materiaalit. Lisäksi peritään vuosittainen materiaalimaksu, joka kattaa sähköisen opiskelumateriaalin ja suojavaatetuksen sekä pieniä kulutustarvikkeita.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu järjestää konversiokoulutuksena lupakirjaluokan laajentamisen B1.1-> B2. Opiskelua voi jatkaa myös ammattikorkeakoulussa tai esim. Tampereen teknillisen yliopiston lentokonepainotteisella insinöörilinjalla.

Ammatissa toimiva lentokonemekaanikko saa jatkuvaa koulutusta myös työnantajan järjestämänä, mm. lentokoneiden tyyppikursseja.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Opiskelijavalinta perustuu pääsykokeeseen ja sen tulokseen.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu neljästä eri osa-alueesta:

  • matematiikan, fysiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio
  • englannin kielen osio
  • suomen kielen osio
  • haastattelu

Pisteytys:

matematiikan ja fysiikan koe 30 % (30 p)

suomen kielen (luetun ymmärtämisen) koe 20 % (20 p)

englannin kielen koe 20% (20 p)

haastattelu 30 % (30 p)

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltumuuteen liittyvät seikat

Koulutukseen hakeutuvan tulee pyydettäessä antaa koulutuksen järjestäjälle opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa koskevat tiedot (oma kuvaus) sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei saada korjattua apuvälinein sekä värisokeus
  • hankala käsi-ihottuma
  • allergia lentokonehuoltotyössä käytetyille aineille ja materiaaleille
  • sairaudet, jotka pahenevat vuorotyössä
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Avioniikka-asentajalta vaaditaan lisäksi tarkkaa värinäköä

Lue lisää alan terveydellisistä vaatimuksista.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa .

Ylioppilaspohjainen koulutus

B1-luokan opintosuuntauksessa alkaa erillinen koulutusohjelma ylioppilastutkinnon suorittaneille joka toinen vuosi. Ylioppilaille luetaan hyväksi lukio-opintoja, jolloin opiskeluaika on 2,5 vuotta.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Aronen, p. 040 529 0536, eija.aronen@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube