Konditoriatuotteiden valmistus- tutkinnon osa

Elintarvikealan perustutkinto, Konditoriatuotteiden valmistus 20 osp

Konditoriatuotteiden valmistus opiskellaan Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena eli opiskelijalla tulee olla alan työpaikka ja tutkinnon osaan soveltuvat työtehtävät.

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on aikaisempaa osaamista elintarvike- tai ravintola-alalta. Opiskelijalla tulee olla alan työpaikka ja tutkinnon osaan soveltuvat työtehtävät voidakseen osallistua oppisopimuskoulutukseen.

Toteutus

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jossa oppiminen painottuu työpaikalle ja ammattitaito hankitaan pääosin käytännön työtehtäviä tekemällä. Työnantaja nimeää opiskelijalle alan ammattilaisen työpaikkaohjaajaksi.

Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä opetuksella. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Osaaminen osoitetaan näytöllä.

Oppisopimuksen kesto määritellään yksilöllisesti osallistujan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman perusteella ja on kestoltaan keskimäärin 4-5 kuukautta.

Koulutuspäivät järjestetään Vantaan ammattiopisto Varian Myyrmäen toimipisteessä ja niitä on sovitusti HOKSin mukaan noin 1-2 päivää kuukaudessa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen Varian nettisivuilla (tällä sivulla kohdassa "jatkuva haku: hae tästä".

Hakijat haastatellaan. Hakeutumisen yhteydessä Varia kartoittaa koulutukseen hakeutuvan oppimisen edellytykset, mukaan lukien riittävä suomen kielen taito.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija tekee alan yleisimpiä konditoriatuotteita ja koristeita, kuten pikkuleipiä, kääretorttuja, erilaisia kakkuja, tuulihattuja, suklaa- ja marsipaanikoristeita, ja käyttää valmistustapaan soveltuvia työvälineitä ja laitteita. Hän ottaa huomioon hygienian, työturvallisuuden, erityisruokavaliot ja sen hetkiset trendit. Varmistaa tuoteturvallisuuden ja tuotteen laadun huomioiden valmistuksen ja säilytyksen aikana tapahtuvat fysikaaliset, kemialliset sekä mikrobiologiset toiminnat. Oppii valmistusprosessit, toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja ymmärtää ympäristöosaamisen merkityksen alan yrityksille.

Työtehtävissä opiskelija valitsee, käsittelee ja arvioi raaka-aineita ja käyttää niitä oikealla ja laadukkaalla tavalla. Hän hallitsee konditoriatuotteiden valmistuksen käsityömenetelmin ja käyttää sekoittamista, vaahdottamista, vatkaamista, paahtamista, kaulintaa ja yhdistelmätekniikkaa koneilla, laitteilla ja työvälineillä. Hän valmistaa erilaisia konditoriatuotteita ja konditoriakoristeita, käyttää luovuutta ja kädentaitoja valmistuksessa ja viimeistelyssä.

Lisätietoja

Anne Sivonen (anne.sivonen@vantaa.fi, p. 0400 765 753)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube