Koneistaja tai levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja tai levyseppähitsaaja


HAE TÄSTÄ


Haku on auki toistaiseksi. Opintojen aloitus sopimuksen mukaan.


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa perusvalmiudet erilaisten metallituotteiden valmistamiseen ja kokoamiseen sekä valmiuksia asentaa, käyttää ja pitää kunnossa koneita ja tuotantolinjoja. Koneiden ja laitteiden toiminnan, automaation ja ohjelmoinnin osaaminen sekä työkalujen, työstökoneiden ja hitsauslaitteiden käyttötaidot ovat tärkeitä osaamisalueita. Koneistajat ja levyseppähitsaajat toimivat tuotteiden ja työvälineiden valmistajina, koneiden ja laitteiden asentajina sekä käyttö-, kokoonpano- ja kunnossapitohenkilöstönä.

Koulutuksen sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan opinnot jakaantuvat kolmelle vuodelle siten, että ensimmäinen vuosi on yhteinen tutkintonimikkeestä riippumatta. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelijat valitsevat joko koneistajan tai levyseppähitsaajan tutkintosuunnan. Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työpaikalla oppiminen
Jokaisen kone- ja tuotantotekniikan opiskelijan opintoihin kuuluu Variassa pitkiä opintojaksoja työpaikoilla. Nämä jaksot toteutetaan yhteistyössä lähiseudun yritysten kanssa. Työpaikkaoppimisen kohdeyritykset pyritään valitsemaan opiskelijan vahvuudet ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Työpaikalla oppiessaan opiskelija saa paitsi arvokasta työkokemusta käytännöntöistä myös arvokkaita työelämänkontakteja.

Opiskelijavaihto

Varian kone- ja tuotantotekniikan ala tekee vuosittain kansainvälistä opiskelijavaihtoa Saksaan, Italiaan ja Hollantiin. Vaihdon aikana voi mm. tutustua paikalliseen koulu- ja yrityskulttuuriin tai suorittaa työpaikalla oppimista. Myös jotkin oppilaitoksemme yhteistyöyrityksistä toimivat kansainvälisesti, joten työpaikalla oppimista on mahdollista suorittaa halutessaan ulkomailla myös tätä kautta.

Työllistyminen

Koneistajan työtehtävät

Koneistajat työllistyvät tuotantotehtäviin metallialan konepajoihin. Tehtävät ovat yleensä koneenosien valmistusta, asennusta tai koneiden ja laitteiden kokoonpanoa. Koulutus antaa valmiudet myös mekaanisen kunnossapidon tai käynnissäpidon tehtäviin tuotantolaitoksissa, esimerkiksi energia- tai prosessilaitoksissa.

Levyseppähitsaajan työtehtävät

Valmistuessasi levyseppähitsaaja-tutkintonimikkeellä työllistyt vaihteleviin tehtäviin erilaisille teollisuuden aloille ydinosaamisalueittesi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaan. Voit työllistyä mm. hitsaavaan metallituoteteollisuuteen, konepajaan, terästukkurille tai telakalle.

Työtehtäviin voi kuulua mm. raskaiden metallirakenteiden tekemistä, ohutlevytöitä, hitsausta, asennusta, erilaisia operaattorin tehtäviä tai autojen tekoa. Vaihtelevien työtehtävien takia työolosuhteet vaihtelevat pimeästä ja pölyisestä konepajasta aina puhdashuoneisiin. Työtehtävät voivat olla ulko- tai sisätiloissa, kotimaassa tai ulkomailla.

‍Opiskelukustannukset

Koneistajaksi opiskelevat kustantavat itse oppikirjansa, opiskelutarvikkeensa ja henkilökohtaiset työvälineensä. Kustannukset ovat yhteensä noin 300 euroa koko opiskeluajalta. Levyseppähitsaajien koulutus ei aiheuta kustannuksia.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Muutaman työkokemusvuoden jälkeen voit suorittaa hitsaajan tai koneistajan ammattitutkinnon tai hitsaajamestarin tai koneistajamestarin erikoisammattitutkinnon tai jonkin alan monista erikoiskursseista. Jatko-opiskelumahdollisuutena on myös ammattikorkeakoulu (AMK insinööri).

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Toivonen, p. 050 314 5605, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi

Koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.

Katso video Varian opiskelijoiden Saksan työssäoppimisprojektista vuodelta 2012.

facebook twitter instagram youtube