Koneistaja tai levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan osaamisala, koneistaja tai levyseppähitsaaja


Koneistajaksi tai levyseppähitsaajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 VantaaHakeminen

Haku Yhteishaussa Opintopolussa ajalla 23.2.- 23.3.2021 (tarkoitettu ensisijaisesti hakuvuonna perusopetuksen tai valmentavan koulutuksen päättäville nuorille.)

Haku jatkuvassa haussa on auki toistaiseksi JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Lisätiedot jatkuvaan hakuun löytyy tältä sivulta kohdasta "tietoja ja ohjeita jatkuvaan hakuun".

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa perusvalmiudet erilaisten metallituotteiden valmistamiseen ja kokoamiseen sekä valmiuksia asentaa, käyttää ja pitää kunnossa koneita ja tuotantolinjoja. Koneiden ja laitteiden toiminnan, automaation ja ohjelmoinnin osaaminen sekä työkalujen, työstökoneiden ja hitsauslaitteiden käyttötaidot ovat tärkeitä osaamisalueita. Koneistajat ja levyseppähitsaajat toimivat tuotteiden ja työvälineiden valmistajina, koneiden ja laitteiden asentajina sekä käyttö-, kokoonpano- ja kunnossapitohenkilöstönä.

Koulutuksen sisältö

Kone- ja tuotantotekniikan opinnot jakaantuvat kolmelle vuodelle siten, että ensimmäinen vuosi on yhteinen tutkintonimikkeestä riippumatta. Ensimmäisen vuoden keväällä opiskelijat valitsevat joko koneistajan tai levyseppähitsaajan tutkintosuunnan.

Ammatilliset tutkinnon osat:

Tuotantotekniikan osaamisalan, koneistaja, pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 65osp

 • Koneistus, 30osp
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10osp

Tuotantotekniikan osaamisalan, levyseppähitsaaja, pakolliset tutkinnon osat, yhteensä 65osp

 • Hitsaus- ja levytyöt, 30osp
 • Valmistustyötehtävissä toimiminen, 25osp
 • Asennus- ja automaatiotyöt, 10osp


Lisäksi tutkintoon kuuluu ammatillisia valinnaisia opintoja, joita valitaan yhteensä 80osp, esimerkkejä:

 • CNC-sorvaus, 20osp
 • Konepajamittaukset, 20osp
 • Manuaalikoneistus, 20osp
 • Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus, 20osp
 • Hitsaus, 20osp
 • Kunnossapitotyöt, 20osp
 • Ohutlevytyöt, 20osp
 • Teräsrakennetyöt, 20osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Jokaisen kone- ja tuotantotekniikan opiskelijan opintoihin kuuluu Variassa pitkiä opintojaksoja työpaikoilla. Nämä jaksot toteutetaan yhteistyössä lähiseudun yritysten kanssa. Työpaikkaoppimisen kohdeyritykset pyritään valitsemaan opiskelijan vahvuudet ja henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Työpaikalla oppiessaan opiskelija saa paitsi arvokasta työkokemusta käytännöntöistä myös arvokkaita työelämänkontakteja.

Opiskelijavaihto

Varian kone- ja tuotantotekniikan ala tekee vuosittain kansainvälistä opiskelijavaihtoa Saksaan, Italiaan ja Hollantiin. Vaihdon aikana voi mm. tutustua paikalliseen koulu- ja yrityskulttuuriin tai suorittaa työpaikalla oppimista. Myös jotkin oppilaitoksemme yhteistyöyrityksistä toimivat kansainvälisesti, joten työpaikalla oppimista on mahdollista suorittaa halutessaan ulkomailla myös tätä kautta.

Työllistyminen

Koneistajan työtehtävät

Koneistajat työllistyvät tuotantotehtäviin metallialan konepajoihin. Tehtävät ovat yleensä koneenosien valmistusta, asennusta tai koneiden ja laitteiden kokoonpanoa. Koulutus antaa valmiudet myös mekaanisen kunnossapidon tai käynnissäpidon tehtäviin tuotantolaitoksissa, esimerkiksi energia- tai prosessilaitoksissa.

Levyseppähitsaajan työtehtävät

Valmistuessasi levyseppähitsaaja-tutkintonimikkeellä työllistyt vaihteleviin tehtäviin erilaisille teollisuuden aloille ydinosaamisalueittesi ja kiinnostuksen kohteittesi mukaan. Voit työllistyä mm. hitsaavaan metallituoteteollisuuteen, konepajaan, terästukkurille tai telakalle. Työtehtäviin voi kuulua mm. raskaiden metallirakenteiden tekemistä, ohutlevytöitä, hitsausta, asennusta, erilaisia operaattorin tehtäviä tai autojen tekoa. Vaihtelevien työtehtävien takia työolosuhteet vaihtelevat pimeästä ja pölyisestä konepajasta aina puhdashuoneisiin. Työtehtävät voivat olla ulko- tai sisätiloissa, kotimaassa tai ulkomailla.

‍Opiskelukustannukset

Koneistajaksi opiskelevat kustantavat itse oppikirjansa, opiskelutarvikkeensa ja henkilökohtaiset työvälineensä. Kustannukset ovat yhteensä noin 300 euroa koko opiskeluajalta. Levyseppähitsaajien koulutus ei aiheuta kustannuksia.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Muutaman työkokemusvuoden jälkeen voit suorittaa hitsaajan tai koneistajan ammattitutkinnon tai hitsaajamestarin tai koneistajamestarin erikoisammattitutkinnon tai jonkin alan monista erikoiskursseista. Jatko-opiskelumahdollisuutena on myös ammattikorkeakoulu (AMK insinööri) tai ylempi korkeakoulutututkinto (DI).

Tietoja ja ohjeita jatkuvaan hakuun


Haluatko hakea jatkuvassa haussa? Tutustu jatkuvaan hakuun tästä.

Kenelle

Alalle aikoville ja alalla jo toimiville

Toteutus

Opinnot alkaa 11.1.2021.

Opintojen kesto ilman aikaisempaa osaamista on noin 3 vuotta.

Oppimisympäristöinä oppilaitos, verkkoympäristöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Hakeutuminen ja opiskelijavalinta

Haku on auki toistaiseksi.

Kielitaitovaatimus perustutkinnossa on B1.

Hakijat kutsutaan haastatteluun ja tarvittaessa kielikartoitukseen sähköpostilla.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Sirpa Koppinen, puh 040 1627983, sirpa.koppinen@eduvantaa.fi

Video Varian opiskelijoiden Saksan työssäoppimisprojektista vuodelta 2012.

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube