Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja

Autonkuljettajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Voit valmistua raskaan liikenteen kuljettajaksi ajamaan kuorma-autoa, linja-autoa tai yhdistelmäajoneuvoa kuljetuspalvelujen osaamisalalta. Logistiikasta voit valmistua myös varastonhoitajaksi varastopalvelujen osaamisalalta tai lentoasemahuoltajaksi lentoasemapalvelujen osaamisalalta, jolloin voit työskennellä lentoaseman maapalveluissa.

Koulutuksen sisältö

 • Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
 • Työkoneiden käyttö ja huolto
 • Kuorma-autokuljetukset
 • Linja-autokuljetukset
 • Yhdistelmäajoneuvokuljetukset
 • Elintarvikekuljetukset
 • Massatavarakuljetukset
 • Linja-auton tavarankuljetusten hallinta
 • Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät
 • Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät
 • Yritystoiminnan perusteet
 • Inventointi ja saldonhallinta
 • Tavaran keräily ja lähetys
 • Tavaran vastaanotto ja säilytys
 • Trukinkuljettajan tehtävät
 • Lentoasema-alueen liikennöinti ja kunnossapito
 • Pelastustehtävät
 • Maapalvelut ja turvallisuus
 • Ilma-aluksen kuormaaminen

Tästä voit tutustua tutkinnon perusteisiin tarkemmin.

Yhteishaussa hakevat valitsevat suuntautumisvaihtoehdon (autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, lentoasemahuoltaja, varastonhoitaja) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana käytävien keskusteluiden perusteella (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Jatkuvan haun kautta valittu opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdon heti opintojen alussa (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Työllistyminen

Logistiikka-alan ammattilaiset työskentelevät autonkuljettajana tavara- tai henkilöliikenteessä. Kuorma-auton- ja yhdistelmäajoneuvon kuljettajat kuljettavat esimerkiksi elintarvikkeita kauppoihin, polttoaineita huoltoasemille tai esimerkiksi rakennustarvikkeita rakennustyömaille. Henkilöliikenteessä matkustajia kuljetetaan linja-autoilla kaupunkiliikenteessä, pitkänmatkan linjaliikenteessä tai tilausajoina.

Varastonhoitajan työhön varastoissa ja terminaaleissa kuuluu kuljetettavien tavaralähetysten kerääminen, lähettäminen ja vastaanottaminen.

Lentoasemanhuoltaja toimii lentoaseman maapalveluissa. Lentoasemalle saapuvan lentokoneen matkustajat sekä kuljetettava matkatavara puretaan, ilma-alus tankataan ja tarkistetaan sekä lähetetään uudelle lennolle uusien matkatavaroiden ja matkustajien kanssa.

Logistiikan alalla kaikki työtehtävät vaativat oma-aloitteisuutta, kykyä työskennellä itsenäisesti aikatauluja noudattaen: autonkuljettaja lähtee ajovuorolleen aamuvarhain kuljettamaan työmatkalaisia kaupunkiliikenteessä tai viemään tavaroita kauppoihin ja lentoaseman maapalvelutyöntekijä on valmiina ottamaan saapuvan lentokoneen vastaan sen saapuessa lentoasemalle. Työajat ovat vaihtelevia, sillä tavara ja ihmiset liikkuvat kaikkialla maailmassa kellon ympäri vuoden jokaisena päivänä. Logistiikka-ala on suurin yksittäinen työllistäjä Vantaalla ja tarvetta ammattitaitoisille tekijöille on jatkuvasti.

Opiskelukustannukset

Opiskelijalla on valmistuessaan kaikki vaadittava: autonkuljettajalla ajokortti ja ajokorttiluokkaan vaadittava ammattipätevyys sekä suuntautumisen mukaan esimerkiksi luvat vaarallisten aineiden kuljetuksiin, hygieniapassi, Tieturva-, Työturva- ja Ensiapukortit. Lisäksi opiskelijalla on työvaatteet suojavarusteineen. Yhteensä nämä kaikki maksavat enimmillään noin 1000 euroa, johon sisältyy esimerkiksi ajokokeista veloitettavat koemaksut, lupamaksut, käsittelymaksut ynnä muut pakolliset viranomaismaksut.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Logistiikkaa voi opiskella ammattikorkeakoulussa suorittaen logistiikan insinööritutkinnon.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan pääsy- /soveltuvuuskokeeseen. Osa-alueita ovat haastattelu, matematiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, mahdollinen ajonäyte sekä tarvittaessa kielikoe. Kielitaitovaatimus B1.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Logistiikan alan koulutukset ovat SORA-lainsäädännön piirissä eli määrätyt terveysvaatimukset ovat ajokorttilainsäädännön ja SORA-lain mukaan voimassa.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisalalla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tutustu tarkemmin alan terveydellisiin vaatimuksiin.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Seuraavat hakuajat ja opintojen aloitus:

26.8-16.9.2020, opintojen aloitus 19.10.2020

26.10-16.11.2020, opintojen aloitus 14.12.2020

11.1-1.2.2021, opintojen aloitus 1.3.2021

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

Osaamispalveluesimies Marko Rautjoki, p.045 866 6263, marko.rautjoki@vantaa.fi

Osaamispalveluesimies Matti Hallikainen, p. 040 182 4668, matti.hallikainen@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube