Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto, Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja

HAE TÄSTÄ

(haku päättyy 13.12.2019)

Kenelle

Alalle aikoville ja alalla jo toimiville

Toteutus

Hakuaika on 25.11. - 13.12.2019, koulutus alkaa 13.1.2020. Opetus tapahtuu Aviapoliksen toimipisteessä osoitteessa Rälssitie 13, Vantaa.

Koulutus on päiväopiskelua ja kestää noin kolme vuotta. Tutustu tutkinnon perusteisiin tarkemmin tästä.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Jatkuvassa haussa hakeneet kutsutaan pääsy- /soveltuvuustestiin. Testin osa-alueita ovat haastattelu, matematiikan ja loogisen ajattelukyvyn osio, mahdollinen ajonäyte sekä tarvittaessa kielikoe.

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla. Kielikoe on 7.1.2020, osallistujat kutsutaan sähköpostilla (koe alkaa klo 9 ja ilmoittautuminen klo 8.30). Kielitaitovaatimus B1.

Logistiikan alan koulutukset ovat SORA-lainsäädännön piirissä eli määrätyt terveysvaatimukset ovat ajokorttilainsäädännön ja SORA-lain mukaan voimassa. Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilasta riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.Seuraavassa on lueteltu ne terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisalalla:

  • insuliinihoitoinen diabetes
  • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
  • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
  • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
  • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
  • munuaissairaudet
  • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Tutustu tarkemmin alan terveydellisiin vaatimuksiin. Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

Seuraava hakuaika jatkuvassa haussa: 10. - 29.2.2020, koulutus alkaa 23.3.2020

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen. Työssä korostuvat tehokkuus, turvallisuus ja hyvä asiakaspalvelu. Ala on kansainvälinen ja edellyttää ammattilaiselta laaja-alaista osaamista, asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa.

Koulutuksen sisältö

Tutkinto antaa perusvalmiudet toimia kuljetusalan monipuolisissa tehtävissä. Kuljettajalta vaaditaan hyvää liikennekäyttäytymistä sekä palvelualttiutta erilaisissa asiakastilanteissa.

Koulutukseen sisältyy harjoittelua erityyppisillä työkoneilla ja ajoneuvoilla, niiden korjaus- ja huoltotehtäviä sekä lastaus- ja kuljetustoimintaa. Koulutuksen aikana suoritetaan erilaisia alan lyhytkoulutuksia kuten BC-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinto, tieturva-, työturva- ja ensiapukortti (EA1).

Yhteishaussa logistiikan perustutkintoon hakenut opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa (autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, lentoasemahuoltaja, varastonhoitaja) ensimmäisen opiskeluvuoden aikana käytävien keskusteluiden perusteella (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma, HOKS).

Jos koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa, opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa heti opintojen alkaessa.

Työllistyminen

Kuljetusalan ammattilaiset sijoittuvat kuljetusliikkeiden, liikenteen, kaupan, teollisuuden ja julkisen sektorin palvelukseen.

Opiskelukustannukset

Kuljetuspalvelujen osaamisalalla opiskelukustannukset ovat ajettavasta korttiluokasta riippuen 600 - 1000 euroa. Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, ja opiskelutarvikkeensa sekä alan tutkinnosta syntyvät viranomaismaksut. Suojavaatetuksen ja turvakengät saa lainaksi oppilaitoksesta.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Kuljetusalan ammattitutkinto on suunnattu vähintään B-kortin jo suorittaneelle, alan työkokemusta omaavalle ja/tai toisen kuljetusalan tutkinnon suorittaneelle.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Outi Koivisto, p. 040 759 2426, outi.koivisto@eduvantaa.fi

Autonkuljettajaksi voit opiskella Aviapoliksen toimipisteessä, Rälssitie 13, 01530 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube