Talonrakentaja

‍Rakennusalan perustutkinto, Talonrakennuksen osaamisala, talonrakentaja

Talonrakentajaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Kaikille alasta kiinnostuneille.

Toteutus

 • Koulutus alkaa 20.4.2022, mutta siihen voi hakea vielä tämän jälkeen. Ryhmää täydennetään kevään ajan.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

 • Opiskeluaika 2-3 v.
 • Kielitaitovaatimus: Suomen kieli B1

Opiskelun pääpaino on käytännön opiskelussa, tekemällä oppimisessa. Ensimmäisen vuoden aikana opiskelijat totuttautuvat ns. oikeisiin työmaaolosuhteisiin ja harjoitustyöt tehdään pääsääntöisesti ulkona.

Opiskelijat siirtyvät toisena opiskeluvuonna käytännön töihin rakennusyrityksiin. Myös tutkintoihin liittyvät näytöt suoritetaan työssäoppimispaikalla.

Opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana EA1-, työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Rakennusalan perustutkinnon suorittanut valmistuu talonrakentajaksi.

Rakennusala ympäröi elämäämme kaikkialla yhteiskunnassa. Rakennusalan ammattilaiset vastaavat ympäristön suunnittelusta, uudisrakentamisesta ja rakennetun ympäristön kunnossapidosta. Hyvinvointimme on riippuvainen rakentajien työstä ja ammattitaidosta. Talonrakentaminen on näkyvin ja tunnetuin osa rakennusalaa.

Rakennustyömailla työskennellään ympäri vuoden vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa. Työmenetelmien ja -välineiden kehittyminen on keventänyt raskaita työvaiheita, mutta silti hyvästä peruskunnosta on hyötyä rakennustyömaalla työskenneltäessä.

Rakennusalan perustutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet rakennusalan vaihteleviin työmaatehtäviin. Hän suoriutuu rakennustyömaan yleisistä tehtävistä osittain itsenäisesti ja osittain työryhmässä, muiden ammattityöntekijöiden ohjauksessa. Hän tiedostaa omien työtehtäviensä tärkeyden koko rakennusprojektin kannalta, tekee työnsä rakennusalan laatuvaatimusten mukaisesti, ottaa vastuuta omista työtehtävistään ja pystyy työskentelemään ryhmissä.

Rakennusalan ammattilaiselta odotetaan, että hänellä on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Rakennusalan ammattilainen on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen.

Talonrakentaja osaa ammattimiehen ohjauksessa tai työryhmän jäsenenä tehdä uudis- ja korjausrakennustyömaan kirves-, muuraus- ja betonointitöitä. Hän osaa käyttää talonrakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Talonrakentajat tekevät eri työvaiheita perustustöistä aina sisustus- ja viimeistelytöihin. He työskentelevät osittain itsenäisesti ja osittain työryhmissä muiden kanssa.

Normaali peruskunto helpottaa rakennuksilla työskentelyä.


Koulutuksen sisältö

Tarjottavat tutkinnon osat:

Rakennusalan perustutkinnon muodostuminen Variassa:

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Rakennustyömaalla toimiminen
 • Perustusvaiheen työt
 • Runkovaiheen työt

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Sisävalmistusvaiheen työt
 • Muottityöt
 • Raudoitus ja betonointi
 • Ulkoverhous- ja kattotyöt
 • Muuraus
 • Laatoitus
 • Rappaus
 • Teräsohutlevyrakentaminen
 • Hirsirakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Telinerakentaminen
 • Ovi-ja ikkunatyöt
 • Mittaus
 • Elementtiasennus

Yhteiset tutkinnonosat

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.‍ (Voimaan 1.8.2021)

Opiskelija saa opiskelunsa aikana perustiedot ensiavun antamisesta sekä suorittaa työturvallisuus- ja tulityökorttikoulutukset.

Työllistyminen

Talonrakentajia työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla, jossa he rakentavat ja korjaavat pientaloja, kerrostaloja ja liikerakennuksia. Talonrakentaja osaa tehdä kirves-, muuraus- tai betonointitöitä. Hän osaa käyttää talonrakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Lähivuosina jää eläkkeelle paljon rakennusalan ammattilaisia, joiden tilalle tarvitaan erityisesti alan ammatillisen koulutuksen hankkineita. Rakennusalan työllisyystilanne on siis tällä hetkellä erittäin hyvä ja pätevistä rakennusmiehistä on pulaa varsinkin pääkaupunkiseudulla.

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Opiskelijan käsityökalut:

• Kirvesmiehen puukko

• Käsisaha 22”

• Kirvesmiehen vasara, taottu varsi, 16-20 oz.(unssi)

• Suorakulma 300mm

• Rullamitta, pituus väh. 5m

• Timpurin kyniä

• Vatupassi 60 cm

Opiskelijan pitää toimittaa vastuuopettajalle veronumero, joka löytyy verokortista. Veronumeron voi kysyä myös puhelimitse verotoimistosta, puh. 029 497 070. Pyydä samalla veronumerosi rekisteröintiä veronumerorekisteriin.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Rakennusalan perustutkinto antaa erittäin hyvät valmiudet jatko-opintoja varten. Tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea ammattikorkeakouluun rakennusmestarin tai rakennusinsinöörin koulutukseen. Alan työkokemuksen jälkeen voi jatkaa myös ammatti- tai erikoisammattitutkintoon.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa .

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Eija Syrjälä, p. 040 773 0116, eija.syrjala@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube