Kokki tai tarjoilija

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

 • Ruokapalvelun osaamisala, kokki

 • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ (Haku päättyy 31.1.2020)


YHTEISHAKU OPINTOPOLUSSA 18.2-10.3.2020

Kenelle

Ravitsemisalalle aikoville

Toteutus

Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS).
Koulutus toteutuu pääsääntöisesti päiväopiskeluna ma - pe klo 8.00 – 16:00 .
Oppimisympäristönä ovat oppilaitos, verkkoympäristöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen, joka toteutuu erilaisin liikeideoin toimivissa ravintoloissa sekä julkisen sektorin toimipaikoissa.

Jokaisen opiskelijan opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti.

Koulutuspaikka Vantaan ammattiopisto Varia, Hiekkaharjun toimipiste, Tennistie 1, 01370 Vantaa3.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 31.1.2020 asti
Hakijat kutsutaan haastatteluun ja tarvittaessa kielikartoitukseen sähköpostilla. Kielitaitovaatimus perustutkinnossa on B1.
Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan hakijan sähköpostiosoitteeseen.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Ruokapalvelujen osaamisala antaa perusvalmiudet ruoanvalmistustehtäviin ja asiakaspalvelun osaamisala asiakaspalveluun erilaisin liikeideoin toimivissa ravintoloissa sekä julkisen sektorin toimipaikoissa.

Koulutuksen sisältö

Kokin opintoihin sisältyy mm. annos- ja lounasruokien valmistusta, hygieniaa sekä asiakaspalvelua. Opinnoissa painotetaan vastuullisuutta ja työelämässä tarvittavia taitoja. Kaikille pakollisia tutkinnon osia ovat:

 • Ravitsemuspalveluissa toiminen
 • Lounasruokien valmistus
 • Annosruokien valmistus

Tarjolijan ammatillisiin opintoihin sisältyy mm. asiakaspalvelua ja myyntiä sekä annosruokien ja juomien tarjoilua. Opinnoissa painottuvat myös kielet sekä kulttuureiden ja kansainvälisyyden tuntemus. Osaamisalalla opit tarjoilemaan, tekemään juomasekoituksia, puhumaan vieraita kieliä, etiketti- ja tapatietoutta, asiakaspalvelua ja myyntiä. Kaikille pakollisia tutkinnon osia ovat:

 • Ravitsemuspalveluissa toimiminen
 • Asiakaspalvelu ja myynti
 • Annosruokien ja juomien tarjoilu

Lisäksi opiskelija voi valita valinnaisia tutkinnon osia mielenkiintonsa mukaan. Opintoihin kuuluu myös yhteisiä tutkinnon osia:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattisluonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämä osaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä.

Työllistyminen

Kokki voi työskennellä esim. à la carte -ravintolassa, henkilöstöravintolassa, kahvilassa, juhla- ja pitopalvelussa sekä suurkeittiössä.

Tarjoilija voi työskennellä esim. ravintolassa, henkilöstöravintolassa, pubissa, yökerhossa, liikenneasemalla, kahvilassa, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksessä sekä suurtalouden toimipaikassa.

Työllisyystilanne alalla on hyvä.
‍Opiskelukustannukset

Opiskelijat kustantavat itse oppikirjansa, opiskelutarvikkeensa ja työvälineensä ja -vaatteensa. Oppikirjakustannukset ova noin 100 euroa. Henkilökohtaiset työvälineet ja -vaatetus noin 400 euroa. Opintojen aikana tehdään opintokäyntejä ja hoidetaan asiakastilaisuuksia oppilaitoksen ulkopuolella, joiden matkakustannuksista opiskelija vastaa itse.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Luonteva jatko-opintoväylä on esimerkiksi restonomi. Opintoja voi jatkaa myös alan ammattitutkinnossa ja erikoisammattitutkinnossa.

Hakeminen

Haku yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.‍

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Kerttu Vesterinen, p. 050 312 4553, kerttu.vesterinen@eduvantaa.fi

Kokiksi tai tarjoilijaksi voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.

facebook twitter instagram youtube