Ravitsemispalveluiden tuotteistaminen -tutkinnon osa

Tuotteistamiskoulutus ravintola-, kahvila-, leipomo- ja konditoria-alalle

Ravitsemispalveluiden tuotteistaminen 20 osp, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, osatutkinto

Ravitsemispalveluiden tuotteistamista opiskellaan Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa ja Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Kenelle

Koulutus soveltuu ravintola-, kahvila-, leipomo- ja konditoria-alan työntekijöille, yrittäjille ja asiantuntijoille, joilla on aikaisempaa kokemusta alalta sekä motivaatiota tuotekehitystyöhön. Koulutukseen voi osallistua myös useampi henkilö samasta yrityksestä, jolloin tuotekehitystyöstä syntyy yhteinen, yrityskohtainen projekti. Koulutus soveltuu myös em. alojen tavarantoimittajille.

Toteutus

Koulutus alkaa hakijan yksilöllisen aikataulun mukaan.

Koulutus toteutetaan valmentavalla otteella, jossa ammatillinen opettaja kannustaa, tukee ja sparraa osallistujan tuotekehitysprosessia. Jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), joka määrittelee opiskelun sisällön ja keston, keskimäärin 2-6 kuukautta. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi koulutukseen kuuluu teoriakoulutusta oppilaitoksessa ja/tai verkossa sekä opiskelijan itsenäistä työskentelyä. Osaaminen osoitetaan näytöillä. Tutkinnon osaan sisältyy 3-5 koulutuspäivää.

Koulutuksen voi suorittaa sekä oppisopimuksella, koulutussopimuksella että oppilaitosmuotoisesti opiskellen. Myös yrittäjän oppisopimus on mahdollinen. Suoritustapa sovitaan jokaisen osallistujan kanssa hakeutumisvaiheessa.

Hakeminen

Hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen Varian nettisivuilla. Hakijat haastatellaan. Hakeutumisen yhteydessä Varia kartoittaa koulutukseen hakeutuvan oppimisen edellytykset, mukaan lukien riittävä suomen kielen taito. Haku auki toistaiseksi.

Koulutuksen sisältö

Uusien ruoka-, leipomo- ja konditoriatuotteiden sekä palvelukonseptien kehittäminen työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa keskitytään osallistujan oman tuotekehitysidean jalostamiseen, kokeiluun ja markkinointiin. Halutessasi voit lisäksi valita mukaan opintoihin omaa tuotekehitystä tukevan ammatillisen tutkinnon osa alan perus- tai ammattitutkinnosta, esimerkiksi ruoka- tai kahvileipäätuotteiden valmistus, kahvilapalvelut, kasvisruokien ja eritysruokavalioiden valmistus tai yritystoiminnan kehittäminen. Tuotekehitystä tukevat opinnot valitaan yhdessä ammatillisen opettajan kanssa.

Tuotekehityksen aikana hankitaan tietoa, selvitetään asiakasryhmien tarpeita ja huomioidaan eri vuodenaikoihin sopivat tuotteet sekä kestävän kehityksen näkökulmat. Lisäksi tuote tai palvelu hinnoitellaan ja sille luodaan markkinointimateriaali. Tuotteistamisessa ja markkinoinnissa käytetään apuna sosiaalista mediaa ja asiakaspalautteita.

Omia tuotteita on mahdollisuus kokeilla oppilaitoksessa koulutuksen aikana ja näin arvioida tuotteen toimivuutta käytännössä, esim. reseptiikka annokseksi, raaka-aineiden toimivuus, tuotteen visuaalisuus, säilyvyys ja kuljetettavuus. Osallistuja voi hyödyntää myös oppilaitoksen myymälöitä ja ravintoloita tuotteidensa testaamisessa ja asiakaspalautteiden keräämisessä.

Opiskelukustannukset

Koulutus on maksuton, kun osallistuja suorittaa ammatillisen tutkinnon osan tai osia henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmansa mukaisesti.

Lisätietoja

Anne Sivonen (anne.sivonen@vantaa.fi, p. 0400 765 753)
Mervi Niittumäki-Mäntylä (mervi.niittumaki@eduvantaa.fi)

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube