Sähkö- tai automaatioasentaja

‍Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, sähkö- tai automaatioasentaja

Automaatioasentajaksi tai sähköasentajaksi voit opiskella Myyrmäen toimipisteessä, Ojahaantie 5, 01600 Vantaa.
Sähköasentajaksi voit opiskella myös Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa.


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

(Haku koskee Myyrmäen toimipisteessä tarjottavaa sähköasentaja-koulutusta)

Kenelle

Koulutus on suunnattu aikuisille, työkokemusta tai toisen asteen (lukio tai ammatillinen koulutus) koulutusta hankkineille, jotka haluavat suorittaa sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon.

HUOM:Tutkinnossa suoritetaan sähköasentajan tutkintonimikkeen mukaiset opinnot Myyrmäessä.

Toteutus

Opiskeluaika on 11.1.2021 – 16.12.2022.

Koulutuspaikka on Vantaan ammattiopisto Varian Myyrmäen toimipiste, Ojahaantie 5.

Oppilaitoksessa toteutettavan koulutuksen lisäksi koulutukseen kuuluu työpaikoilla toteuttavia koulutusosioita, verkko-opintoja ja etäopintoina toteuttavaa koulutusta.

Koulutuksen alussa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Tutkinnon vaatimuksen mukaiset tiedot ja taidot tunnustetaan ja hankittu ammattitaito voidaan osoittaa suoraan näytöissä, jopa ilman lähiopetusta.

Osaaminen ja ammattitaito hankitaan teoriaopintojen ja harjoitusten kautta. Teoriaopintoja voidaan suorittaa oppitunneilla tapahtuvan opiskelun sijaan myös etänä ja verkko-opintoina. Asennusharjoitukset suoritetaan pääosin oppilaitoksessa. Koulutukseen sisältyy työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. Osaamisen näytöt suoritetaan aidoissa työtehtävissä ja soveltuvin osin oppilaitoksessa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakuaika on 13.10.2020 – 7.12.2020.

Kielitaitovaatimus: vähintään B1 kielen kaikilla taitotasoilla mitattuna

Kielitaitotestiä ei ole, vaan opiskelija osoittaa kielitaidon pyydettäessä todistuksella sekä kielitaito todetaan lisäksi haastattelussa

Opiskelijoiden valinta tapahtuu haastatteluiden kautta. Haastattelut pidetään joulukuun aikana useana erikseen hakijoille ilmoitettavana ajankohtana. Kutsut haastatteluihin lähetetään sähköpostilla hakemuksessa olevaan osoitteeseen.

Valituille opiskelijoille ilmoitetaan 18.12. mennessä sähköpostitse.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittaneella on sähkö- ja automaatioalan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti ja turvallisesti erilaisissa sähkö- ja automaatioasennuksia sisältävissä työtehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa lukea sähkö- ja automaatioalan suunnitteludokumentteja ja tehdä asennuksia asennusympäristön vaatimusten mukaisesti. Hän varmistaa, että työn lopputulos on turvallinen ja se vastaa työlle asetettuja vaatimuksia.

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto sisältää sekä sähköasentajan että automaatioasentajan tutkintonimikkeet.

Automaatioasentajat suuntautuvat teollisuuden automaatiojärjestelmiin. Sähkö- ja automaatioalan perusteiden lisäksi automaatioasentajat perehtyvät kappaletavara-automaatioon, teollisuusrobotiikkaan ja rakennusten sähköasennuksiin.

Sähköasentajat suuntautuvat rakennusten pien- ja pienoissähköasennuksiin. Sähkö- ja automaatioalan perusteiden lisäksi sähköasentajat perehtyvät kiinteistöjen sähkö- ja automaatiojärjestelmiin, palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmiin tai sähköverkkoasennuksiin.

Koulutuksen sisältö

Haussa olevan koulutuksen pakolliset tutkinnon osat:
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp

Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp

Haussa olevan koulutuksen valinnaiset tutkinnon osat:
Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp
Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp

Koko tutkinnon laajuus on 180 osp.

Sähkö- ja automaatioalan tutkinnon osat:

Kaikille pakollinen tutkinnon osa

 • Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen, 30 osp, P

Sähköasentajan pakollinen tutkinnon osa

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp, P

Automaatioasentajan pakollinen tutkinnon osa

 • Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 70 osp

 • Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset, 45 osp
 • Kappaletavara-automaatioasennukset, 45 osp
 • Rakennusautomaatioasennukset, 45 osp
 • Prosessiautomaatioasennukset, 45 osp
 • Sähköverkkoasennukset, 45 osp
 • Sähkökäyttöjen asennukset, 25 osp
 • Teollisuusrobotin asennus ja käyttö, 25 osp
 • Pneumatiikka-asennukset, 25 osp
 • Hydrauliikka-asennukset, 25 osp
 • Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset, 25 osp
 • Aurinkosähköjärjestelmäasennukset, 25 osp
 • Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
 • Yritystoiminnan suunnittelu, 15 osp
 • Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp
 • Yrityksessä toimiminen, 15 osp
 • Huippuosaajana toimiminen, 15 osp
 • Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, 5─15 osp
 • Korkeakouluopinnot, 5─15 osp
 • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja, 1─25 osp

Tutkinnon perusteisiin voi tarkemmin tutustua tästä linkistä.

Työllistyminen

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut osaa tehdä turvallisesti kiinteistöjen ja teollisuuden asennus-, korjaus- ja käyttöönottotöitä. Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen erikoistua sähkö-, automaatio- tai sähköverkkoasennuksiin.Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähköasentajalla on sähköturvallisuuslainsäädännössä sähköpätevyyteen 2 määritelty soveltuva koulutus ja automaatioasentajalla on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus. Sähköpätevyystodistuksen hankkimiseen liittyvä ohjeistus on luettavissa tästä linkistä.

Opiskelukustannukset

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opiskelijan tulee varautua noin 500 euron kustannuksiin oppikirjojen ja työkalujen hankinnoissa koulutuksen aikana. Opettajat antavat tarkemmat ohjeet tarpeellisten hankintojen toteuttamiseen.

Kaksoistutkinnon suorittamisen valinneille kannettava tietokone on välttämätön hankinta, sillä kaikki lukion opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Myös sähköiset oppikirjat opiskelijan tulee hankkia opiskeltaviin kursseihin.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ja työelämän arvostaman osaamisen erilaisiin työtehtäviin. Voit edetä urallasi työelämässä tai jatkaa opintojasi korkea-asteen oppilaitoksissa.

Voit vahvistaa jatko-opintovalmiuksiasi yhdistämällä tutkintoosi lukioaineita ja suorittaa ns. kaksoistutkinnon.

Vantaan ammattiopisto Varian ja Metropolia Ammattikorkeakoulun koulutusyhteistyön avulla sähköalaa opiskelevalla on mahdollisuus valita opintojen alussa Metropolia-opintopolku. Opiskelu tapahtuu Hiekkaharjun toimipisteessä. Myyrmäen toimipisteessä opiskeleva voi myös valita opintopolun ja osallistua Hiekkaharjussa järjestettävään ohjelmaan. Ammattikorkeakoulun ja ammatillisen oppilaitoksen yhteistyö tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden nopeuttaa vuodella ammatillisen perustutkinnon ja AMK-tutkinnon kokonaisopintoja poistamalla niihin sisältyvät päällekkäisyydet. Lisää tästä linkistä.

Hakeminen

Pääsy- ja soveltuvuuskoetta ei ole. Opiskelijaksi haetaan kevään yhteishaussa Opintopolussa ja määrättyinä aikoina jatkuvassa haussa.

‍Lisätietoja

Sähköasentajan ammattinimikkeen mukaisen koulutuksen voi suorittaa Hiekkaharjun ja Myyrmäen toimipisteissä. Automaatioasentajan ammattinimikkeen mukaiset opinnot voi suorittaa vain Myyrmäen toimipisteessä.

Lisätietoja nyt haussa olevasta koulutuksesta antavat Myyrmäen toimipisteen opinto-ohjaaja Armas Koivisto, p. 040 557 6932, armas.koivisto@eduvantaa.fi ja ammatillinen opettaja Jari Leino, jari.leino@eduvantaa.fi, 050 302 8007.

Hiekkaharjun toimipisteen opinto-ohjaaja Heli Toivonen, p. 050 314 5605, heli.k.toivonen@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube