Hoiva-avustaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon osia, hoiva-avustaja

Hoiva-avustajaksi opiskellaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 VantaaKuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Koulutus on tarkoitettu hoiva-alasta kiinnostuneille, jotka haluavat työllistyä ihmisläheisiin avustaviin tehtäviin vanhuspalveluissa. Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden perustarpeista ja avustaa niissä: peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Hoiva-avustaja ei työskentele työvuorossa yksin eikä ole vastuussa lääkehoidosta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa: Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen 35 osp. Opinnoissa on mm. ohjaamista ja avustamista päivittäisissä toiminnoissa, elintoimintojen tarkkailua sekä erilaisten toiminnallisten tuokioiden pitämistä.

Lähihoitajakoulutuksen tutkinnon perusteisiin voit tutustua tästä

Työllistyminen

Hoiva-avustajat voivat työskennellä vanhusten hoito- ja huolenpitotyössä mm. vanhusten asumispalvelut. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Koulutuksen suorittaminen antaa hyvän pohjan suorittaa myöhemmin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitajakoulutus). Jos myöhemmin haluat jatkaa lähihoitajaksi - suorittamasi opinnot lyhentävät opintoja.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hoiva-avustajan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Hoiva-avustajaksi opiskelevan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa haku-ajan ollessa käynnissä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, 050 3045707 leena.kemppi@vantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube