Hoiva-avustaja

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustajaksi opiskellaan Koivukylän toimipisteessä (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa).

Sora-linkki

Toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna maanantaista perjantaihin. Opinnot kestävät noin 10 kuukautta. Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua ja työssäoppimista alan työpaikoissa.

Opiskelu tapahtuu Varian Koivukylän toimipisteessä (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa).

Lisätietoa opiskelijavalinnasta.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Koulutus on tarkoitettu niille hoiva-alasta kiinnostuneille, jotka haluavat työllistyä ihmisläheisiin avustaviin tehtäviin vanhuspalveluissa. Hoiva-avustaja huolehtii asiakkaiden perustarpeista ja avustaa niissä. Tällaisia perustarpeita ovat peseytyminen, pukeutuminen, ruokailu, liikkuminen, ulkoilu ja toimintakyvyn ylläpitäminen. Hoiva-avustaja ei työskentele työvuorossa yksin eikä ole vastuussa lääkehoidosta.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta: Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osaamispistettä) ja Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osaamispistettä). Opinnoissa on muun muassa asiakkaan ohjaamista ja avustamista päivittäisissä toiminnoissa, elintoimintojen tarkkailua sekä erilaisten toimintatuokioiden pitämistä.

Tutustu tarkemmin lähihoitajakoulutuksen tutkinnon perusteisiin.

Työllistyminen

Hoiva-avustajat voivat työskennellä vanhusten hoito- ja huolenpitotyössä muun muassa vanhusten asumispalveluissa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Koulutuksen suorittaminen antaa hyvän pohjan suorittaa myöhemmin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitajakoulutus). Jos myöhemmin haluat jatkaa lähihoitajaksi, suorittamasi opinnot lyhentävät opintoja.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hoiva-avustajan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että ne estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, kuten lääkärintodistuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista.

Hoiva-avustajaksi opiskelevan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa haku-ajan ollessa käynnissä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, 050 3045707 leena.kemppi@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen 040 521 0364 ritva.vaisanen@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja Seija Yli-Kankahila 040 354 6931 seija.ylikankahila@vantaa.fi

Päivitetty 20.9.2021 / JH, 28.9.2021 / PP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube