Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, osatutkinto: Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp, oppisopimuksella

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, osatutkinto: Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp, oppisopimuksella

HAE TÄSTÄ


Kenelle:

Oppisopimuksella opiskelu edellyttää, että sinulla on jo olemassa jokin sosiaali- ja terveysalalle vaadittava tutkinto /osatutkinto ja työpaikka sosiaali- ja terveysalalla. Työpaikalla tulee olla opiskelijalle nimetty työpaikkaohjaaja.

Toteutus:

Koulutusaika keskimäärin 6 kk henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan. Lähijaksot alkavat syksyllä 2020 osoittessa Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

Oppisopimuksessa korostuu työpaikalla tapahtuva tutkinnon osan perusteiden mukainen ohjattu oppiminen. Oppilaitoksessa lähijaksot HOKS:n mukaisesti. Lähijaksoja oppilaitoksessa 1- 2 pv/kk, oppimistehtäviä ja verkko-oppimista.

Opinnoissa suoritetaan tutkinnon osa: Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä 15 osp

Ammattitaitovaatimukset: opiskelija osaa

  • suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä
  • käyttää hyvinvointiteknologian menetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintaky-vyn edistämisessä ja arvioinnissa
  • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
  • ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä
  • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
  • arvioida ja kehittää työtään

Hakeminen ja opiskelijavalinta:

Kielitaitovaatimus on B.2.1

Haku päättyy 31.7.2020.

Hakijat valitaan hakemuksen perusteella. Koulutukseen valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa.

Opiskelukustannukset:

Oppisopimuksella koulutus on maksuton. Opiskeluun tarvittavat kirjat ja muun materiaalin opiskelija hankkii itse.

Lisätietoja:

Oppisopimus: Eija Lepistö eija.lepisto@vantaa.fi, puh. 040 589 2732

Koulutus: opinto-ohjaaja: Heli Tanninen heli.tanninen@vabtaa.fi 050 3121702

Koulutus ja sisältö: Tiina Suvanen tiina.2.suvanen@eduvantaa.fi 043 825 6425

facebook twitter instagram youtube