Lähihoitaja - oletko jo valmistunut tai perusopinnot suorittanut - hae osaamisalalle

Jos olet suorittanut perusopinnot tai olet jo valmis lähihoitaja ja haluat täydentää tutkintoasi, hae osaamisalalle!

Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Voit päästä aloittamaan jo vaikka heti. Tiedustele asiaa oppilaitoksesta: opinto-ohjaaja Heli Tanninen, p. 050 312 1702, heli.tanninen@vantaa.fi

Voit hakea seuraaville osaamisaloille

  • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
  • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
  • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala (päivä- tai iltaopintoina, alkaa 30.3.2020, lähiopetusiltoja 3 - 4/viikko klo 17 - 21)
  • Vammaistyön osaamisala (työvaltainen opiskelu, 1 - 2 teoriapäivää/viikko, muut päivät työpaikalla)
  • Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Paikka: Koivukylän toimipiste, Talvikkitie 119, Vantaa.

Osaamisalat

‍Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija tukee lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheen kanssa. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi lasten päivähoidossa, lastensuojelun avo- ja laitoshoidossa, koulun yleis- ja erityisopetuksessa sekä koululaisten iltapäivätoiminnassa ja nuorisotyössä.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija tukee asiakkaita/potilaita päivittäisissä toimissa edistäen heidän kuntoutumistaan. Lisäksi opiskelija käyttää hoito- ja huolenpitotyön menetelmiä sairaanhoidossa. Työssäoppimisen voi suorittaa kotihoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidon sisätautikirurgisilla osastoilla.

‍Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija auttaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmista kärsiviä ihmisiä ja tukee heidän kuntoutumistaan erilaisilla hoito- ja huolenpitotyön menetelmillä. Työpaikalla oppimisen voi suorittaa esimerkiksi psykiatrisessa sairaalassa, päihdehuollon yksikössä, kuntoutus- ja palvelukodissa, päivätoimintayksikössä tai järjestössä.

‍Vammaistyön osaamisala

Opiskelija osaa hoitaa ja kuntouttaa vammaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija tukee ikääntyvien toimintakykyä kodeissa, laitoksissa ja muissa vanhustenhuollon yksiköissä. Hän auttaa ikääntyviä taloudellisiin tekijöihin, vanhuusiän sairauksiin sekä ympäristön toimivuuteen liittyvissä tehtävissä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vanhainkodissa, palvelutalossa, päivätoimintakeskuksessa, pitkäaikaisosastolla, kotihoidossa, dementiayksikössä tai päiväsairaalassa.

Työllistyminen

Työpaikkoja on mm. päivähoidossa ja perusterveydenhuollossa, esim. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä. Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä.

‍Opiskelukustannukset

Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, fysioterapeutti tai kätilöopinnot) tai yliopistossa.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Heli Tanninen, p. 050 312 1702, heli.tanninen@vantaa.fi

facebook twitter instagram youtube