Hoiva-avustaja

Sosiaali- ja terveysala - Perustutkinnon osia suomen kielen lisätuella

Hoiva-avustajaksi opiskellaan Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 VantaaKuvaus alasta, ammatista ja työtehtävistä

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa. Hoiva-avustajat eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä. Hoiva-avustajat työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua ja työssäoppimista hoiva-alan työpaikoissa noin 15 viikkoa. Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp
  • S2 opinnot 9 osp

Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot (suomen kieli, digitaidot, yhteiskunta- ja työelämäosaaminen)

Kustannukset

Opiskelu ja ruokailu koulussa on ilmaista. Opiskelijat maksavat itse oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

  • Mennä töihin.
  • Jatkaa opiskelua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (kielitaitotaso B)

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hoiva-avustajan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Hoiva-avustajaksi opiskelevan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Doinita Negruti, puh. 040 198 4813, doinita.negruti@eduvantaa.fi

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube