Hoiva-avustaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto – Perustutkinnon osia suomen kielen lisätuella

Hoiva-avustajaksi opiskellaan Koivukylän toimipisteessä (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa).Kenelle

Äidinkielesi on muu kuin suomi.

Pystyt opiskelemaan suomen kielellä.

Olet kiinnostunut hoiva-alasta.

Haluat tehdä töitä vanhusten parissa.

Toteutus

Paikka: Koivukylän toimipiste (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa)

Koulutus on pääsääntöisesti päiväopiskelua maanantaista perjantaihin. Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista hoiva-alan työpaikoissa noin 15 viikkoa. Työelämäjaksoilla noudatetaan työpaikan työaikaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Hakijat kutsutaan haastatteluun sähköpostilla. Tarkista myös roskaposti!

Opiskelijoiden valintatilaisuuteen kuuluu haastattelu ja kirjallinen tehtävä, jolla kartoitetaan hakijan suomen kielen osaamista ja muita opiskeluvalmiuksia. Valinnoista ilmoitetaan sähköpostilla.

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Hoiva-avustajan työhön kuuluvat erilaiset avustavat tehtävät esimerkiksi avustaminen ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa. Hoiva-avustajat eivät työskentele lääkehoitoon liittyvissä tehtävissä. Hoiva-avustajat työskentelevät sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä esimerkiksi ikääntyneille tai vammaisille tarkoitetuissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa.

Koulutuksen sisältö

Jokaisen opiskelijan opiskelupolku ja opiskeluaikataulu suunnitellaan henkilökohtaisesti. Opiskelun sisältö ja laajuus suunnitellaan sen mukaan, kuinka paljon sinulla on aiempaa osaamista. Koulutuksen aikana suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osaamispistettä)
  • Ikääntyvien osallisuuden edistäminen (35 osaamispistettä)
  • Varian valinnainen, suomi toisena kielenä -perusteet (9 osaamispistettä)

Lisäksi opiskellaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja: suomen kieli, digitaidot, opiskelutaidot sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Opiskelukustannukset

Opiskelu ja ruokailu ovat koulussa ilmaisia, mutta opiskelijat ostavat itse oppikirjat ja opiskelutarvikkeet.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

  • Mennä töihin.
  • Jatkaa opiskelua sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon (kielitaitotaso B)

Jatkomahdollisuudet kartoitetaan henkilökohtaisesti. Jatkomahdollisuuksiin vaikuttavat opiskeluvalmiudet, kielitaito, koulutustarjonta ja työllisyystilanne.

Terveydelliset vaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Hoiva-avustajan terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi riittää valintatilanteessa. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perustella pyytää tarkempia terveydentilatietoja (esimerkiksi lääkärintodistuksen).

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Hoiva-avustajaksi opiskelevan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta

Doinita Negruti, Opinto-ohjaaja

Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistie 1, 01370 Vantaa

p. 040 198 4813, doinita.negruti@eduvantaa.fi

päivitetty 1.10.2021 / PP | 11.10.2021 JH

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube