Lähihoitaja

‍Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, maahanmuuttajille

Lähihoitajaksi voit opiskella joko Koivukylän (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa) tai Myyrmäen (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa) toimipisteessä. Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä


Kenelle

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet hoito- ja kasvatustyöstä. Opinnot sisältävät suomen kielen opetusta.

Kielitaitovaatimus on B1.2

Toteutus

Lähihoitajaopinnot maahanmuuttajakoulutuksiin alkavat kaksi kertaa vuodessa ja seuraava aloitus on elokuussa 2022. Lisäksi suunnittelemme yksilöllisiä opintopolkuja ja tällöin opintojen aloitus sovitaan kanssasi yksilöllisesti.

Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna.

Opinnot kestävät noin 3 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Opinnot sisältävät lähi- ja verkko-opiskelua sekä työssäoppimista alan työpaikoissa.

Opiskelu tapahtuu Varia Koivukylän toimipisteessä, Talvikkitie 119, 01360 Vantaa.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Sora-linkki

Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa työtehtävissä vanhus- ja vammaispalveluissa, kotihoidossa, varhaiskasvatuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä, lastensuojelussa sekä erilaisissa sosiaali- ja terveyshuollon avohoidon sekä laitoshoidon työpaikoissa. Lähihoitajan työ on ihmisläheistä, monipuolista ja haastavaa. Lähihoitajien työtilanne on erittäin hyvä.

Opiskelija suorittaa ensin kaikille pakolliset tutkinnon osat, minkä jälkeen hän valitsee osaamisalan. Variassa on tarjolla viisi osaamisalaa:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija perehtyy lapsen kehitykseen, hoitoon ja ohjaamiseen sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään terveyttä ja hyvinvointia edistävään työhön. Olennaista on kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi päiväkodissa, lapsiperheiden kotipalvelussa, kouluympäristössä, jossa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tai lastensuojelun sijaishuollossa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija hoitaa mm. sisätautikirurgisia sairauksia sairastavia asiakkaita. Hän ohjaa, avustaa ja hoitaa asiakasta kotiympäristössä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi sairaalassa, tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa tai lyhytaikaishoidossa.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmat ja niiden erilaisiin hoitomuodot. Hän perehtyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ohjaamiseen, vuorovaikutuksen merkitykseen ja toimijuuteen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutus- ja asumisyksiköissä, päivätoiminnassa tai sairaaloissa.

Vammaistyön osaamisala

Opiskelija ohjaa ja tukee vammaisia asiakkaita. Hän edistää asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia ja toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija edistää vammaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Keskeistä on myös vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vammaisten asumispalveluissa, päivä- ja työtoiminnassa tai koulussa.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija perehtyy laadukkaaseen ikääntyneiden arjen ja elämänhallinnan tukemiseen. Hän ohjaa, avustaa ja hoitaa asiakasta kotiympäristössä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi kotihoidossa, päivätoiminnassa, lyhytaikaishoidossa, palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa.

Opinnot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisesti. Katso tarkemmin tästä.

Opiskelukustannukset ja hankittavat oppikirjat

Opiskelija hankkii itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta noin 200 euroa.

Perusopinnoissa tarvittavat kirjat:

Niskanen Tuula & Kari Outi 2021: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, SanomaPro

Ollila ym. 2020: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, SanomaPro

Hernesniemi Sanna & Pihlaja Outi 2021: Sydän paikallaan - Anatomia ja fysiologia, 5. painos,

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro

Osaamisaloilla tarvittavat kirjat:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

Liukkonen, Seppänen ja Simola 2019: Lapsen ja perheen tukena, Sanoma Pro

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma ProMielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

EI PAKOLLINEN: Kuhanen Carita ym.: Mielenterveyshoitotyö, Sanoma Pro, 4 uud. painos 2017 (myös 3-4. painos käy)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

Anttila ym. Sairaanhoito ja huolenpito 2019, Sanoma Pro (myös 7.-10. painos käy)

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala:

Kan Suvi-Pohjola Leena 2013: Erikoistu vanhustyöhön, SanomaPro, 3. tai sitä uudempi painos

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)

Vammaistyön osaamisala:

Taam-Ukkonen Minna & Saano Susanna 2020: Turvallisen lääkehoidon perusteet, Sanoma Pro

Kari ym. 2020: Vammaistyön käsikirja, Sanoma Pro

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti tai kätilöopinnot) tai yliopistossa.

Jos olet kiinnostunut Laurean ammattikorkeakoulun tarjoamista 10 opintopisteen väyläopinnoista toisen asteen ammatillisten opintojen yhteydessä, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Terveydentilavaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Seuraava jatkuva haku aukeaa 1.2.2022.

Jatkuvassa haussa määrättyina aikoina.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, 050 3045707 leena.kemppi@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen 040 521 0364 ritva.vaisanen@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja Seija Yli-Kankahila 040 354 6931 seija.ylikankahila@vantaa.fi

päivitetty 29.9.2021 / PP


Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube