VALMA - ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

VALMA - ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus


Valma -koulutuksessa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa


JATKUVA HAKU: HAE TÄSTÄ

Huom: Jatkuvassa haussa hakemuksen lähettäneille ei tällä hetkellä valitettavasti tule sähköpostiin vahvistusviestiä hakemuksen saapumisesta.


Kenelle

olet suorittanut perusopetuksen tai vastaavat opinnot ja haluat ammatilliseen koulutukseen, mutta

 • haluat vielä miettiä, mikä olisi sinulle sopiva ala
 • haluat korottaa perusopetuksen joitain arvosanoja
 • suomen kielen taitosi on vähintään tasoa A2
 • sinulla on jo opiskelupaikka, mutta opintosi uhkaavat keskeytyä

Huom. Et voi hakea VALMA-koulutukseen, jos sinulla on jo aiemmin suoritettu tutkinto.

Toteutus

Opinnot voit aloittaa joustavasti. Opiskelu kestää korkeintaan yhden lukuvuoden.

Oppimisympäristönä oppilaitos, verkkoympäristöt ja työpaikalla tapahtuva oppiminen.


Hakeminen, opiskelijavalinta ja opiskelun aloitus

Hakuaika 17.6.2021 - 11.2.2022.

Huom: hakemuksia ei käsitellä 1–31.7.2021 aikana.

Opiskelijoiksi valitaan ensisijaisesti ilman toisen asteen tutkintoa olevia perusopetuksen päättäneitä nuoria, joiden tavoitteena on ammatillisen tutkinnon suorittaminen.

Suomen kielen taidon vaatimus on vähintään tasoa A2 kaikilla kielen osa-alueilla.

Jos äidinkieli on muu kuin suomi, toimita kopio kielitaitoa kuvaavasta todistuksesta Variaan hakuaikana.

Todistuskopio toimitetaan osoitteeseen: Vantaan ammattiopisto Varia, Opintotoimisto/VALMA, PL 4512, 01030 VANTAAN KAUPUNKI. Todistus voi olla joku seuraavista:

 • kotoutumiskoulutuksen tai Testipisteen todistus kielitaidosta. Ei saa olla yli vuotta vanhempi. Kaikki neljä osa-aluetta on oltava vähintään tasoa A2.
 • toisen oppilaitoksen todistus kielitaidosta. Ei saa olla yli vuotta vanhempi. Kaikki neljä osa-aluetta on oltava vähintään tasoa A2.


Huom! Jos olet suorittanut suomenkielisen perusopetuksen, sinun ei tarvitse toimittaa erillistä todistusta kielitaidosta. Perusopetuksen todistus tarkistetaan opiskelun alkaessa.

Mikäli tasavertaisia valintaperusteiden edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin jäljellä olevia opiskelupaikkoja, arvotaan paikat näiden hakijoiden kesken.


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osaamispistettä valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat ovat:

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osaamispistettä
 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osaamispistettä
 • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osaamispistettä
 • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osaamispistettä

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillsen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osaamispistettä sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osaamispistettä.

Tutustu koulutuksen perusteisiin tästä


VALMA -koulutuksessa

 • Opettaja ja muu henkilökunta auttavat sinua oman opiskelusuunnitelman laatimisessa ja omien tavoitteiden asettamisessa.
 • Pääset tutustumaan työelämään ja eri ammatteihin sekä opiskelumahdollisuuksiin.
 • Voit kokeilla opiskelua eri aloilla tai suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta.
 • Opit ammatillisessa koulutuksessa ja arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
 • Voit korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja äidinkielessä / S2, englannissa, ruotsissa, matematiikassa, yhteiskuntaopissa, terveystiedossa, fysiikassa, kemiassa ja liikunnassa.

Kesken VALMA-koulutuksen on mahdollista siirtyä ammatilliseen koulutukseen, jos opiskeluryhmässä on tilaa, ja sinulla on riittävät valmiudet aloittaa tutkintoon johtava koulutus. Soveltuvuuskoe tulee suorittaa hyväksytysti niillä aloilla, joihin se muutoinkin järjestetään.

Opiskelukustannukset

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille valma-opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä koulutuksen suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Doinita Negruti, doinita.negruti@eduvantaa.fi, 040 198 4813

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube