VALMA - ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

VALMA - ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus


Valma-koulutuksessa voit opiskella Hiekkaharjun toimipisteessä, Tennistie 1, 01370 Vantaa


Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja koulutus muodostuu kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Opiskelija valitsee omien tavoitteidensa mukaisesti 60 osaamispistettä valinnaisista koulutuksen osista.

Valmentavan koulutuksen osat ovat:

  • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen, 0-10 osaamispistettä
  • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 0-30 osaamispistettä
  • Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen, 0-20 osaamispistettä
  • Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen, 0-20 osaamispistettä

Lisäksi opiskelija voi valita ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet 0-15 osaamispistettä sekä muut valinnaiset koulutuksen osat 0-5 osaamispistettä.

Tietoa VALMA-koulutuksen perusteista

VALMA-koulutuksessa

  • Opettaja ja muu henkilökunta auttavat sinua oman opiskelusuunnitelman laatimisessa ja omien tavoitteiden asettamisessa.
  • Pääset tutustumaan työelämään ja eri ammatteihin sekä opiskelumahdollisuuksiin.
  • Voit kokeilla opiskelua eri aloilla tai suorittaa osia ammatillisesta koulutuksesta.
  • Opit ammatillisessa koulutuksessa ja arkielämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.
  • Voit korottaa kaikkia perusopetuksen päättöarvosanoja.

Kesken VALMA-koulutuksen on mahdollista siirtyä ammatilliseen koulutukseen, jos opiskeluryhmässä on tilaa, ja sinulla on riittävät valmiudet aloittaa tutkintoon johtava koulutus. Soveltuvuuskoe tulee suorittaa hyväksytysti niillä aloilla, joihin se muutoinkin järjestetään.

Opiskelukustannukset

VALMA-opinnoissa tarvittavat materiaalit ja välineet ovat oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille maksuttomia. Maksuttomuus koskee 1.1.2021 jälkeen perusopetuksen päättäneitä, vuonna 2004 tai 2005 syntyneitä opiskelijoita. Muille VALMA-opiskelijoille saattaa tulla vähäisiä kustannuksia.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Seija Yli-Kankahila, p. 040 354 6931, seija.ylikankahila@eduvantaa.fi

Päivitetty 27.9.2021 / MP

Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube