Digimentoritoiminnan käynnistymisen vuosi 2019

18.12.2019

Tänä vuonna Variassa on käynnistetty tiimien asiantuntijaroolina digimentoritoimintaa. Digimentori on opettaja, joka kehittää omaa digipedagogista osaamistaan, osallistuu Varian yhteiseen kehittämiseen ja tukee oman tiimin opettajia vertaismentorina.

Toimintaa aloiteltiin keväällä 2019 osallistumalla Haaga-Helian verkkopedagogiseen koulutukseen. Digimentorit ja osa Varian verkkokursseja ja -sisältöjä tekevistä opettajista kokoontui vuoden aikana 6 kertaa pohtimaan Katri Aaltosen ja Petja Sairasen johdolla verkkopedagogisia teemoja sisällön suunnittelusta ja materiaalien tuottamisesta yhteisölliseen oppimiseen ja ohjaamiseen ja arviointiin.

Vuoden aikana hahmoteltiin lisäksi digimentorin toimenkuva ja syyskuussa 2019 päästiin aloittamaan säännölliset kokoontumiset.

Digimentorit kokoontuvat yhteisen kehittämisen ja oppimisen pariin vähintään 4 kertaa vuodessa ja osallistuvat Varian yhteisten digipedagogisten linjausten laadintaan ja niiden toteuttamiseen. He myös esittelevät oman tiimin digipedagogisia ratkaisuja ja saavat ideoita muilta.

Digimentorit seuraavat oman alan teknologian kehittymistä ja sen puitteissa onkin mm. päästy tutustumaan 3D-mallinnuksen ja lisätyn todellisuuden maailmaan 3DBearin esittelyssä. Tammikuussa jatkamme Vantaan kaupungin robotiikan oppimiskeskukseen tutustumaan 3DCaveen ja 3D-mallinnuksen käyttämiseen tilojen ja ympäristöjen suunnittelussa. Digimentoreiden vierailuihin ja tietoiskuihin ovat aina tervetulleita myös muut asiasta kiinnostuneet Varian opettajat!

Digimentorit tuntevat tärkeimmäksi roolikseen vertaismentorina toimimisen omassa tiimissä. Heidän panostaan tarvitaankin niin Varian uuden oppimisympäristön itsLearningin kuin Varian OPA-välineen Workseedin käyttöönotossa myös tulevana vuonna 2020. Molemmista välineistä meillä onneksi Variassa onkin jo hyviä käytäntöjä, esimerkkejä ja sisällöllistä ja teknistä osaamista opettajien ja digimentorien työn tueksi. Tavoitteena on ottaa käyttöön opiskelijan ja opettajan työtä aidosti helpottavia työkaluja sisältöjä yhteisöllisesti tiimeissä kehittäen. Tästä on tammikuussa hyvä jatkaa!