Opettajat verkkokursseja tekemässä

22.11.2019

Vantaan kaupungin oppilaitoksissa on käytössä itsLearning-oppimisympäristö. Variassa ympäristöä otetaan käyttöön vähitellen ja tarpeiden mukaan opetellen ja perehtyen. Opettajille järjestetään työpajoja itsLearningiin eli itsiin tutustumiseen ja materiaalien tekemiseen sinne.

Ensin tutustutaan itsin toimintaan, sen jälkeen tehdään sisältöjä. Sitten onkin opiskelijoiden aika päästä kokeilemaan verkko-opiskelua. Näiden pilotointien pohjalta verkkokursseja ja -materiaaleja päivitetään ja parannetaan. Apuna hommassa ovat digiasiantuntija Pekka Hirvonen ja verkkopedagogi Anna Kepanen.

Tekemisen prosessi:

  1. Perehdytystyöpaja tutkinnon osan / osa-alueen verkkokurssin tekijöille: mallikurssiajatus, itsin rakenne, tehtävätyypit
  2. Omaa työstämistä: kurssin suunnittelu
  3. Työpaja: kurssin tekeminen alkuun
  4. Omaa työstämistä: kurssin tekeminen eteenpäin
  5. Työpajat ja oma tekeminen vuorottelevat tarpeiden mukaan
  6. Viimeinen työpaja ennen pilotointia: kurssin viimeinen tarkistus opiskelijanäkökulmasta, kurssin asetusten viilaukset ja integrointi Studentaan
  7. Työpaja ohjaajille: kurssin ohjaaminen, palautteen antaminen ja tehtävien arviointi
  8. Arviointityöpaja pilotointien jälkeen: saatu palaute, muokkaus-, päivitys- ja kehittämistarpeet
  9. Kurssin päivittäminen (työpaja tai omaa työstämistä)

Tuloksena syntyy ns. mallikursseja. Lue lisää itsLearningin artikkelista:

Variassa mallikurssit helpottavat opetustyötä

(Anna Kepanen)