Yhteisöllisyyttä etäopetukseen ja luentoja web-kameran avulla autoalalla

24.04.2020

Etäopetus sujuu autoalalla jakamalla materiaaleja ja tehtäviä oppimisympäristössä. Opetuksen ohjaus tapahtuu ryhmittäin. Autoalalla on lisäksi käytössä ProDiags-oppimisympäristö, jossa on itseopiskelumateriaalia autotekniikasta.

Päivittäin on pidetty myös noin kahden tunnin mittaisia etätapaamisia. Tapaamisten alussa on pidetty “nimenhuutoa” keitä on paikalla ja tiedusteltu poissaolijoiden perään, miksi joku ei ole paikalla. Samalla on voinut esittää kysymyksiä chat-toiminnon tai mikrofonin avulla. Tapaamiset ovat sisältäneet aina myös luennon ennakkoon sovitusta autotekniikan alueesta. Ruutujaon kautta on luennoissa käytetty mm. ProDiagsista löytyvää materiaalia, joihin opiskelijalla on pääsy myös muuna aikana.

Hyviä kokemuksia on saatu myös etäopetuksesta web-kameran kautta. Opettajien tiimi on järjestänyt yhteisopetusta etätapaamisissa. Web-kameran kautta on opetettu autoalan sähkötyöturvallisuutta ja auton määräaikaishuoltamista. Laitteistona on käytetty mm. Action-kameraa, joka tarjoaa laajakuvan 720p tarkkuudella. Mikrofoni/kaiutin laitteena toimi kokouskaiutin, joka mahdollistaa liikkumisen auton ympärillä ja puheen kuitenkin vielä kuuluessa. Opetuksen aikana opiskelijoille esitetty kysymyksiä ja vastaukset yleensä chat-toiminnon kautta. Kysymyksiin on ollut vastaamassa myös muita opettajia, joita opetustapahtumissa on ollut paikalla yleensä 3-4.

Yhteiset verkkotapaamiset ovat tuoneet ryhtiä etäopiskeluun ja säilyttää osaltaan opetuksessa tarvittavaa yhteisöllisyyttä. Huomattiin myös tarve yhteiseen tiedottamiseen, joka tavoittaa kaikki opiskelijat. Tällä vältetään myös tiedonsiirroissa tapahtuvia katkoksia. Suurin osa opiskelijoista on osallistunut omien kännyköiden kautta ja tapaamisissa mukana on ollut myös työpaikalla olevia opiskelijoita.

Kari Koskela

Kuvat: Hannu Hiltunen opettaa määräaikaishuoltoa web-kameran kautta

Hannu Hiltunen opettaa määräaikaishuoltoa web-kameran kautta