Keskeyttämisten kimppuun uusin keinoin

Tärkeää on välittäminen ja kohtaaminen. Se voi alkaa niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin tervehtimisestä. On panostettava niin opiskelijoiden kuin henkilökunnankin hyvinvointiin. Opiskelijat on nähtävä yksilöinä.

Muun muassa näihin asioihin halutaan kiinnittää huomiota, kun pyritään vähentämään keskeyttämisiä ammatillisessa koulutuksessa. Vantaan ammattiopisto Variassa asioiden parantamiseksi onkin käynnistetty Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hanke.

Keskeisenä pidetään myös sitä, että tulevat opiskelijat saisivat jo perusopetuksen aikana opiskelusta todenmukaisen kuvan. Näin oikean alan valitseminen helpottuisi, ja keskeyttämiset vähenisivät. Toisaalta opiskeluun tarvittaisiin myös joustavuutta, eli alan vaihtaminen pitäisi tehdä nykyistä helpommaksi.

Keskeyttämisestä kohtaamiseen -hankkeen tarkoituksena on tukea opiskelijoita, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen. Hankkeessa kehitetään Varian henkilöstön kesken yhteisiä toimintamalleja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelun tukemiseen sekä tarjotaan koulutuksen kautta henkilöstölle lisää työkaluja opiskelijoiden tukemiseen.

Tuen tarpeen tunnistamisessa ja ohjauksessa tärkeässä roolissa on vastuuopettajien ja tuki- ja ohjauspalveluiden yhteistyö. Keskeyttämiseen pyritään vaikuttamaan myös erityisnuorisotyön keinoin.

–Perustutkintoihin palkataan neljä erityisnuorisotyöntekijää, jotka työskentelevät erityisesti keskeyttämisriskissä olevien nuorten kanssa, kertoo projektissa asiantuntijana työskentelevä Satu Heinonen.

– Hankkeen myötä Varian erityisnuorisotyöntekijöiden yhteismäärä kasvaa yhdeksään työntekijään. Tätä kautta mahdollisuus tarjota tukea eri aloille kasvaa merkittävästi, Heinonen muistuttaa.

Kaikki tavoitteet eivät rajoitu koulupäivään ja luokkiin.

–Opiskelijoita voi sitouttaa oppilaitokseen myös vapaa-ajan toiminnan kautta. Yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi seurojen ja järjestöjen kanssa. Tärkeää on kehittää opiskelijoiden kanssa yhdessä toimintaa, joka kiinnostaa aidosti nuoria, Heinonen korostaa.

Heinosen ohella hankkeessa keskeisessä roolissa on projektiesimies Anna Holopainen. Variassa on toteutettu viime vuosina runsaasti erilaisia toimenpiteitä ja hankkeita keskeyttämisen vähentämiseksi.

–Keskeyttäminen on haaste niin opiskelijalle, oppilaitokselle kuin myös kaupungillekin. Löydämme varmasti keinoja, jotka tehoavat, uskoo Varian rehtori Pekka Tauriainen.

Rahoitusta hankkeeseen on saatu Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). Hankkeen on tarkoitus kestää vuoden 2021 loppuun.

Antti Pulkkinen

  • Julkaistu: 17.06.2019