Network of Networks -verkosto on saanut Erasmus+ rahoitusta toimintansa systematisoimiseen

Networks of Networks -verkosto on yhteistyöfoorumi viidelle alueelliselle verkostolle, jotka ovat suomalainen verkosto FINN-NET, hollantilainen verkosto, Espanjan Baskimaan verkosto, Skotlannin verkosto ja Pohjois-Irlannin verkosto. Yhteensä verkostossa on 49 ammatillista oppilaitosta. Verkosto on saanut vuosille 2020-2021 Erasmus+ KA3 rahoitusta yli 330 000 euroa (80 %:ia hankkeen kokonaisbudjetista). Hankkeen tavoitteena on kehittää verkoston strategista toimintaa, rakennetta ja organisointia. Hankkeessa on yhteensä 9 työryhmää, joista neljään Varia osallistuu.

1. Network building: Tavoitteena on kehittää verkostoa strategisesti. Tässä työryhmässä luodaan yleinen malli transnationaalisen verkoston toiminnalle sekä strategia ja toimintasuunnitelma verkostolle.

2. Capacity building: Tavoitteena on kerätä, jakaa ja testata verkoston sisällä hyviä käytäntöjä. Työryhmä on jakautunut neljään osaan, jotka tarkastelevat hyviä käytäntöjä EU välineistä ja aloitteista, EU skills viikosta, avaintaitojen oppimisen innovatiivisista tavoista ja työelämälähtöisestä ja digitaalisesta ammatillisesta kehittymisestä.

3. Policy development: Tavoitteena on osallistaa oppilaitosten johtoa verkoston toimintaan ja tiedottaa EU:n ammatillisen koulutuspolitiikan ajankohtaisista asioista. Tässä työryhmässä järjestetään kysely oppilaitosten johdolle, uutiskirjeitä, webinaareja ja projektin lopussa koulutuspolitiikkaan keskittyvä seminaari Brysselissä.

4. Reaching out: Tavoitteena on kehittää suomalaisen verkoston sisäistä organisoitumisesta sekä ottaa yhteyttä ja oppia muilta eurooppalaisilta verkostoilta.

Lisäksi hankkeessa kehitetään verkoston tiedottamista, ja luodaan verkostolle muun muassa verkkosivut sekä visuaalinen ilme.

Lisätietoja: www.sivistysvantaa.fi/varianprojektit/artikkelit/kv-hankkeet/networkofnetworks-verkosto.html

  • Julkaistu: 25.03.2020