Diggaajat

Hankkeessa kehitetään työpaikalla tapahtuvan oppimisen digitaalisen seurannan ja palautteen antamisen välineen käyttöönottamista opettajien ja työpaikkaohjaajien yhteistyönä.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hankekausi on 1.1.2018-31.12.2019

Projektin koordinoija: Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Toimijaverkosto:

Hyria koulutus Oy, Porvoo International College, Vantaan ammattiopisto Varia, Kanneljärven opisto, Forssan ammatti-instituutti, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Prakticum


Valokuva‍H‍ankkeessa pilotoidaan oppimisen digitaalisen palautteen antamisen ja seurannan välineinä Workseed pilvipalvelua ja ItsLearning-oppimisympäristöä ammatillisen koulutuksen eri aloilla.

Lisätietoa:
Piia Kovalainen, hankevastaava
piia.kovalainen(at)vantaa.fi‍