VoittoOn moniosaajaverkoston

‍VoittoOn moniosaajaverkoston -hanke

Ajankohta: 1.1.2018 - 30.4.2019
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Vantaan kaupunki / Vantaan ammattiopisto Varia / Oppisopimus- ja työelämäpalvelut

Hankkeen tavoitteet

 1. Luoda uudenlainen asiakaslähtöinen ja verkostomainen malli hankkeen toimijoiden palveluita yhdistämällä
 2. Työllistää koulutuksen avulla sopivia henkilöitä yrityksiin, joilla on haasteita löytää osaavaa työvoimaa
 3. Pilotoida toimintamallia erilaisten yritysten kanssa
 4. Tuotteistaa asiakkaiden tarpeisiin erilaisia reformin mukaisia koulutuspolkuja
 5. Lisätä yritysten ja työnantajien tietoisuutta erilaisista vaihtoehtoisista koulutuspoluista
 6. Levittää kokemuksia ja mallia myös muiden yrityksen ja työnantajien käyttöön

Hankkeen yhteistyöverkosto ja roolit

Vantaan ammattiopisto Varian tehtävänä on hankkeen johtaminen ja koordinointi, verkostojen kokoaminen, yhteistyö ja mallin kehittäminen, koulutuspalveluiden suunnittelu ja toteutus yritysten tarpeisiin, koordinointi yritysten ja eri yhteistyötahojen välillä, koulutuspolkujen tuotteistaminen, tuloksista tiedottaminen ja niiden levittäminen.

Muut verkostossa toimivat tahot

 • Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut/ Yritysohjaamo
 • Uudenmaan TE-palvelut/ TE-toimisto Vantaa, työnvälitys- ja yrityspalvelut
 • Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut
 • Helsingin seudun Kauppakamari, Vantaan toimipiste
 • Vantaan Yrittäjät
 • Alueen muut koulutuksenjärjestäjät ja rekrytoivat vantaalaiset yritykset

Rekrytoitavia henkilöitä ovat työttömät tai työttömyysuhan alla olevat työnhakijat, opintojensa loppuvaiheessa olevat opiskelijat tai opintonsa päättäneet opiskelijat.

Lisätietoja

Keijo Mikkoselta, puhelinnumero 050 312 1755 ja sähköposti keijo.mikkonen@vantaa.fi.