Eftermiddagsverksamhet

Avgiftsbelagd eftermiddagsverksamhet ordnas för elever i årskurserna 1-2 samt elever i övre årskurser som har ett beslut om särskilt stöd. Ansökan görs elektroniskt varje vår.

Eftermiddagsverksamhet är handledd fritidsverksamhet, där barnen kan leka, göra läxor samt delta i handledd verksamhet. Eftermiddagsverksamhet ordnas både inomhus och utomhus. Verksamheten ordnas varje skoldag i skolorna eller i närbelägna lokaler efter skoldagen. Eftermiddagsverksamheten erbjuds av privata serviceproducenter. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda trygg fritidsverksamhet och stöd för barnens växande samt förebygga utslagning.


Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook