GIF Toppen

‍GIF Toppen är en gymnastik- och idrottsförening i Vanda som arrangerar kurser för både barn och vuxna. Föreningen bedriver verksamhet vid Västersundoms skola, Helsinge skola, Hevoshaan koulu och Dickursby skola i Vanda. Välkommen med!

För mer info se på deras hemsida; toppen.fi

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook