Skolans klubbverksamhet

Klubbar erbjuds för eleverna i årskurs 1-6. Klubberksamheten är frivillig.

Klubbar ordnas efter skoldagen oftast i skolornas utrymmen. Som handledare verkar bl.a. lärare, arbetare från ungdoms- och idrottsservicen samt representanter för organisationer och föreningar. Skolorna informerar om klubbar.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook