Elevhandledning

Om du har frågor kring skolgång eller vissa ämnen kan du tala med en lärare eller någon annan som hör till skolans personal. Med dem kan du också diskutera med val som anknyter till dina studier och dina framtidsplaner.

Din egen lärare är din viktigaste handledare. Hen känner dig och vet vad du kan och vad du ännu måste öva dig i.

Lågstadieeleverna kan bekanta sig med arbetslivet genom att besöka arbetsplatser. Ibland kan vuxna besöka skolan och berätta som sitt eget arbete. Alla äldre elever bekantar sig också med Företagsbyn

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook