Så här kan du påverka

Varje ungdom har rätt att delta och påverka.

Du kan delta och påverka t.ex. genom att delta i Påverkardagen eller i olika ungdomsgrupper:

  • ungdomsfullmäktige
  • elevråd
  • ungdomsgårdarnas påverkargrupper

Du kan också rösta i ungdomsfullmäktigevalet, lägga fram initiativ till kommunen, verka som kamrathandledare eller producent, medverka i någon organisation eller planera och genomföra ett eget projekt.

Påverka i den egna skolan

Du kan ställa upp som kandidat i elevrådsvalet och verka som representant för din gen klass. Det är ett förtroendeuppdrag, dä man lär sig att samarbeta och föra fram gemensamma ärenden. Elevrådet har en handledande lärare.

Du kan också ta initiativ tillsammans med din klass eller dina kompisar t.ex. för att förbättra trivseln i skolan. Ni kommer väl ihåg att sakligt presenterade idéer förs fram snabbare!

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook