Vår skola

Skolan grundades på privat initiativ 1874 och hette då Östersundom kapells folkskola. Sitt nuvarande namn fick skolan 1939. Skolans huvudbyggnad stod färdig hösten 1899. Skolan har en lång tradition att bygga vidare på. Zacharias Topelius var skolans direktionsordförande i 19 år och Hanna Hagbom var lärare i skolan i 25 år.

Västersundoms skola ligger i det östligaste hörnet av Vanda. I skolan finns tre basgrupper och en förskolegrupp som administrativt står under Håkansböle daghem. Årskurserna 1-2, 3-4 och 5-6 jobbar som sammansatta klasser. För tillfället har skolan 5 klasslärare, en speciallärare samt två timlärare.

Skolan fungerar i fyra olika byggnader. I huvudbyggnaden finns tre klassrum och skolbibliotek. I övre våningen finns personalrum samt kansli. Förskolan och elevvårdsutrymmena finns i tegelbyggnaden som är byggd 1953. Eftermiddagsvården arrangeras i Folkhälsans regi. Därtill finns ännu byggnaden med två klassrum och den byggnad som inrymmer slöjd- och gymnastiksal.

Studierna i finska inleds i årskurs 1 och studierna i engelska i årskurs 3. Efter skoldagens slut har eleverna möjlighet att delta i klubbar under vissa dagar.

Eleverna i årskurserna 1-4 får verbala betyg i början av december och till vårens skolavslutning. Eleverna i årskurs 5-6 får sifferbetyg i början av december och vid skolavslutningen på våren. Under veckorna innan sportlovet ordnas utvärderingssamtal i vilka läraren, eleven och vårdnadshavarna deltar.

I undervisningen läggs särskild vikt vid basfärdigheter i modersmål och litteratur samt i matematik.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook