I Allmän info

‍I skolan har vi klasserna 1-6. I år är åk 1-2, åk 3-4 och åk 5-6 sammansatta. Vid skolstarten har skolan 63 elever. Vid skolan verkar också en förskola och den underlyder administrativt Håkansböle daghem,

Skolans lektionstider

 • I 8.00 - 8.45
 • II 9.00 - 9.45
 • III - IV 10.00 -10.45 -11.30
 • V 12.05 -12.50
 • VI 13.15-14.00
 • VII 14.15-15.00

Läroböcker

 • Eleven får de läroböcker som behövs i undervisningen.
 • Om en lärobok försvinner eller förstörs måste eleven ersätta boken.

Övriga meddelanden

 • Vid olycksfall kontaktas vårdnadshavaren omedelbart.
 • Om vårdnadshavaren önskar anlita privat vård ansvarar hen själv för ersättningen.
 • På skolgården är genomkörning förbjuden kl. 6.30 -17.30.
 • Använd huvudporten eller busshållplatsen då ni skjutsar barnen.
 • Kör sakta!

Vänligen meddela skolan om elevens adressuppgifter eller föräldrarnas kontaktuppgifter ändras.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook