Läsning i Vanda

‍Det finländska samhället blir alltmer textbaserat. För att klara sig väl i samhället och för att kunna påverka sin vardag behövs ett ordförråd på ca 50 000 ord. All slags läsning är bra, men längre texter tränar tankarna. I Vanda läser vi för att vidga våra perspektiv, för att lära oss att se bortom det bekanta, för att skaffa kunskap, utveckla läsförståelsen och för att få underhållning och avkoppling.

En sjuåring har ett ordförråd på ca 5000-7000 ord.

En sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har bara ca 15 000-17 000 ord i sitt ordförråd.

En sjuttonåring som har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har ca 50 000-70 000 ord i sitt ordförråd.

Så visst gör läsningen skillnad!

Källa: Ingvar Lundberg, Professor i psykologi, Göteborgs universitet, Mats Myrberg, Professor i specialpedagogik, Stockholms universitet) “

Länk till inspiration för läsare i grundskolan.

www.lasdiplom.fi

www.helmet.fi

  • Publicerade: 05.10.2018

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook