Grundsaneringen

‍Grundsaneringen av Västersundoms skola inleddes i juni 2019, direkt då sommarlovet började för eleverna. Verksamheten kommer att kunna fortsätta på skolans område eftersom en paviljong byggs upp. Saneringen beräknas pågå i minst ett helt läsår och vi hoppas att allt är klart vid läsårsstarten hösten 2020.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook