Elevhandledning i årskurs 1-6

I årskurserna 1-6 är elevhandledningen integrerad i de olika ämnena. Elevhandledningen ska främja att eleverna lyckas i skolarbetet, att studierna löper smidigt och att eleverna uppnår goda studieresultat. Som en del av elevhandledningen skall eleven också bekanta sig med yrken och arbetsplatser i näromgivningen. Elevhandledningen genomförs som en integrerad del av den övriga undervisningen och verksamheten i skolan. Klasslärare tillsammans med de övriga lärarna ansvarar för elevhandledningen.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook