Läroämnen och timfördelning

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Vanda är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda. Årskurserna 1-6 tog i bruk den 1.8.2016 medan årskurserna 7-9 tar den i bruk 1.8.2017.

I timfördelningen definieras antalet lektioner per årskurs, antalet lektioner per ämne samt antalet valfria studier.

Läroämnena i de svenskspråkiga skolorna i årskurserna 1–4 är svenska och litteratur, matematik, omgivningslära, religion/livsåskådningskunskap, musik, bildkonst, slöjd och gymnastik, A-språk (finska) som påbörjas i årskurs 2 och A-språk (engelska) som påbörjas i årskurs 4.

Biologi, geografi, fysik och kemi samt hälsokunskap ingår i ämnet omgivningslära. Därtill studeras historia och samhällslära samt valfria ämnen.

Undervisningen i årskurserna 1–6 sker i huvudsak i samma grupp under ledning av klassläraren. I årskurserna 1–2 har eleverna 19-20 timmar, årskurserna 3–4 har 23–25 timmar och årskurserna 5–6 har 24–26 timmar i veckan.

I årskurs 7 börjar eleverna studera hälsokunskap, huslig ekonomi samt biologi, geografi, fysik och kemi, elevhandledning samt hälsokunskap som skilda ämnen. B2-språken franska eller tyska kan väljas som tillvalsämnen för åk 8 och åk 9. Övriga tillvalsämnen är huslig ekonomi, musik, bildkonst, slöjd, informationsteknik och företagsamhet. I åk 9 finns även gymnastik som tillvalsämne. Tillvalsämnen väljs i åk 7 för åk 8 och 9.

Förutom gemensamma eller tillvalsämnen studerar eleverna temahelheter. Dessa genomförs under olika lektioner eller som särskilda projekt. Temahelheter är bl.a. att växa som människa, kulturell identitet och internationalism, deltagande, demokrati och entreprenörskap, kommunikation och mediekunskap, ansvar för miljö, välfärd och hållbar utveckling, trygghet och trafikkunskap samt människan och teknologin.

Alla elever som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan deltar i den evangelisklutherska religionsundervisningen. Elever som inte hör till den evangelisk-lutherska kyrkan kan på vårdnadshavarens begäran delta i denna undervisning.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook