Anmälan om frånvaro

Vårdnadshavarna ska anmäla om barnets frånvaro så snart som möjligt genom Wilma. Ifall barnet inte kommer till skolan enligth schemat och vårdnadshavarens meddelande om frånvaro saknas kontaktar skolan vårdnadshavarna för att reda ut situationen.

Vi rekommenderar att eventuella semesterresor inte sker under skoltid. Ifall det inte är möjligt ska vårdnadshavarna fylla i en ansökan om frånvaro i Wilma under rubriken Ansökningar och beslut. Vårdnadshavarna ansvarar för elevens skolarbete under semestern, eftersom en semester under skoltid inte ger rätt till stödundervisning.

Västersundoms Skola

Kansli / lärarrum 040 190 4614

Hetbackavägen 3

PB 8501

01200 Vanda

Rektor: Mia Förars-Pöytäniemi,
tfn 040 183 3410, mia.forars-poytaniemi@vantaa.fi

Vice rektor: Patrik Karlsson,
tfn 040 728 6447, patrik.karlsson@vantaa.fi

Skolsekreterare: Susanne Martin,
040 579 9014, susanne.martin@vantaa.fi

facebook